Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2021-03-03 09:14 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Historia
Vikingar, vikingar, vikingar, på många olika sätt ser vi dem i vårt samhälle. I filmer, spel och TV-serier, blågula vikingahjälmar syns i publikhavet under fotbollsmatcher med mera. Varför ser vi på vikingatiden som någonting häftigt och att vara stolt över? Och vilka var de riktiga vikingarna som levde för så längesedan? Det ska vi ta reda på, så häng med..

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vikingatiden

Rubrik 1

Ny nivå
Klarar ej kunskapsmålen
Ny nivå
Godtagbara kunskapsmål
Ny nivå
Mer än godtagbara kunskapsmål
Eleven har grundläggande kunskaper om vikingatiden. Samt sätter in tidsperioden kronologiskt i historien och redogör för dess utmärkande drag.
Eleven använder historiska begrepp för att förklara hur vikingatiden beskrivits av andra folk som levde under samma tidsperiod. Eleven redogör även för hur synen vikingatiden sett ut i senare tidsepoker.
Eleven kan förklara kristendomens roll under vikingatiden och de långsiktiga resultaten av detta kulturmöte.
Eleven redogör för hur olika historiska källor kan ge oss kunskap om vikingatiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: