Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-03-03 10:39 i Petterhagens förskola Tanum
Förskola
Matematik i förskolan

Innehåll

Var är vi? 

I internationella kunskapsundersökningar sjunker svenska elevers resultat på många områden i jämförelse med elever i andra länder. Politikerna i Tanums kommun har gett förskola och skola i uppdrag att arbeta fram kvalitetshöjande åtgärder som bidrar till att barn får optimala möjligheter att utveckla sin matematiska förståelse. 

Vart ska vi?

Vi ska i förskolan ge barnen de allra bästa förutsättningarna för att utveckla en matematisk förståelse så de får med sig grunderna som krävs för att klara kunskapskraven högre upp i utbildningssektorn. Alla barn hos oss ska känna glädje och lust i möte med matematik. 

Hur gör vi på Röda huset?

Tillsammans med barnen upptäcker och använder vi matematik i olika sammanhang, under hela dagen på förskolan. 

Vårt förhållningssätt inbjuder till ett matematiskt språk där vi leker med form/läge samt kategorisering.

Vi arbetar med tid för att ge barnen tidsperspektiv, genom att använda almanacka och annat material som handlar om tid.

Vi har siffror och andra matematiska symboler synliga i vår miljö på förskolan.

Vi övar dagligen och i olika situationer på att räkna och att känna igen siffrorna i skrift.

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: