Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kretsar kring el

Skapad 2021-03-03 13:26 i Nygårdskolan Borlänge
Under hösten kommer vi att jobba med Kretsar kring el, som är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas ihop för att fungera.
Grundskola 4 – 5 Fysik Teknik
Kretsar kring el är ett tema som handlar om elektricitet. Både om hur den framställs och kommer till oss genom två hål i väggen, och om hur elektriska prylar ska kopplas ihop för att fungera. Du kommer att få fundera över saker som vad det innebär att leva utan elektricitet: som man gjorde förr, som man gör i delar av världen än idag, eller som man ibland tvingas att göra under strömavbrott. Du kommer att få undersöka vad det är som får lampan att lysa, varför den inte lyser ibland, hur olika lampor skiljer sig åt och hur man kan spara energi med lampor. Det blir också diskussioner om faran med elektricitet och hur det gick till när elektriciteten och glödlampan uppfanns. Elektriciteten var en upptäckt som verkligen förändrade världen, och som kommer att fortsätta förändra den i framtiden också. Vem vet vilka nya spännande idéer som kan utvecklas i just vår klass?

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Efter det här arbetsområdet ska du:
 • veta hur energianvändningen ser ut i världen och diskutera tänkbara orsaker till detta.
 • ha kunskap om hur elektricitet används i hemmet, samhället och naturen och diskutera hur tekniska uppfinningar och vetenskapliga upptäckter har betytt för människors levanadsvillkor
 • kunna undersöka en glödlampa och få den att lysa i en elektrisk krets.
 • kunna ta reda på orsaker till att en elektrisk krets inte är sluten.
 • kunna undersöka vilka föremål som kan sluta en krets och inte, samt lära sig vad begreppen ledare och isolator innebär.
 • kunna tillverka en strömbrytare för att sluta och öppna en krets.
 • kunna undersöka skillnaden mellan olika sätt att koppla kretsar och diskutera fördelar och nackdelar med dem.
 • kunna rita kopplingsscheman.
 • kunna jämföra olika sorter energikällor som framställer elektricitet och se fördelar och nackdelar med dem. 

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att inhämta dina kunskaper genom att:

 • delta i genomgångar
 • samarbeta i par 
 • utföra undersökningar
 • dokumentera dina undersökningar i bild och text
 • delta i gruppdiskussioner 
 • läsa olika texter och svara på frågor
 • se på film

Vad kommer att bedömas?

Det som bedöms är hur väl du kan:

 1. Planera och genomföra systematiska undersökningar av elektriska föremål och kretsar
 2. Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
 3. Dokumentera dina undersökningar i text och bild
 4. Beskriva hur exempelvis glödlampan, strömbrytaren och olika typer av elektriska kretsar är uppbyggda och hur de olika delarna samverkar för att fungera. 
 5. Beskriva principen för några energikällor, den elektriska kretsen, glödlampan och strömbrytaren med användning av begreppen elektricitet, elektrisk ström, motstånd, ledare, isolator, sluten krets och öppen krets
 6. Beskriva samband mellan hur elektricitet produceras i energikällor och hur de används i vardagen och i samhället. 
 7. Samtala om och diskutera frågor som rör energikällor och elektricitet, samt dess betydelse för människan, naturen, samhället.

Hur kommer bedömningen att ske?

Du kommer att bedömas genom:

 • din delaktighet vid genomgångar, diskussioner och grupparbeten.
 • dina anteckningar i anteckningsboken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: