Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Temasamling- Hälsa och rörelse

Skapad 2021-03-03 13:36 i Bräcke förskola Kungälv
Förskola
På måndagar framöver ska vi ha temasamling med utgångspunkt ur temat Hälsa och rörelse.

Innehåll

Inledning

Vi delar under denna termin upp samlingarna under olika teman, och måndagarnas samling kommer att handla om Hälsa och rörelse. Vi kommer att börja med att använda oss av det material vi har som heter MiniRöris.  

Genomförande

Vi kommer att samla oss på vår runda matta och göra oss redo för att lyssna efter instruktionerna på MiniRöris skivorna. Nu gäller det att lyssna noga på både instruktioner och på musiken. Miniröris har instruktioner för olika rörelser som vi tillsammans ska göra. Det innehåller mycket dans och rörelser till både lugn och mer fartfylld musik. 

När vi är klara med denna aktivitet samtalar vi om hur det kändes idag, om det var något som var svårt, vad som var roligt och hur vi känner oss sig i kroppen just nu.   

Syfte 

Vi vill genom denna aktivitet få barnen att känna glädje till att röra sig och dansa, helt på sin egen nivå.Vi vill väcka deras intresse för just dans, rörelse och musik. I denna aktivitet får barnen möjlighet att utveckla motorik och koordinationsförmåga.

 

Mål

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livs­stil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

(Lpfö18)

Dokumentation/Utvärdering

Vi kommer kontinuerligt att dokumentera och publicera aktiviteter och utvecklingen i barnens lärloggar på Unikum. Vi kommer själva att använda oss av all dokumentation och observation för att tydliggöra barnens utveckling både för oss pedagoger, vårdnadshavare och barnen själva. Vi vill även arbeta mycket för att föräldrarna går in tillsammans med sina barn och tittar i deras lärloggar. 

Längre fram kommer vi gemensamt att utvärdera samlingarna för att se vad som kan förbättras, vad som är bra och hur vi går vidare. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: