Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datorer, styra reglera, programmera

Skapad 2021-03-03 13:37 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Teknik
När uppfanns datorn? När uppfanns smartmobilen? Hur funkar internet. Vad är styr och reglerteknik. Det får du veta i den här teknikkursen. Du får också använda blockprogrammering för att styra robotar och få dem att dansa och spela upp ljud.

Innehåll

Datorer, styra reglera, programmera

När: VT 2021, v.10-23

Arbetsområdets innehåll

När du har arbetat klart med detta område ska du ha kunskaper om:

 • Datorns historia
 • Mobiltelefonens historia
 • Hur internet fungerar
 • Hur mobiltelefonnät är uppbyggda
 • Vad som menas med att styra saker
 • Vad som menas med reglering
 • Vad som menas med sekvens när man programmerar
 • Vad en loop är i programmering
 • Vad en villkorssats är i programmering
 • Du ska kunna programmera en legomindstormsrobot

Studiematerial

 • NE, digitalt läromedel i teknik
 • Studi.se 
 • Filmer som visas på lektioner
 • Lab.häfte för att programmera robotar
 • Övrigt material som finns i Google classroom eller som delas ut på lektione

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Filmer
 • Studiquiz
 • Diskussioner
 • Praktiskt arbete med programmering

Bedömning

 • Inlämningsuppgift om fördelar och nackdelar med internet
 • Läxförhör om styr- och reglerteknik
 • Klara programmeringsövningarna
 • Skriva labrapport om programmeringsövningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 9
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  E 9
 • Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 9
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  C 9
 • Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 9
 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 9
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
  Tk  A 9
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
  Tk  A 9

Matriser

Tk
Datorer, styra reglera, programmera

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: