Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fyra räknesätten, stora tal och negativa tal -Matematik åk 5

Skapad 2021-03-03 13:39 i Högåsskolan Knivsta
Grundskola 5 Matematik
Vi ska repetera algoritmer i de fyra räknesätten samt lära oss att räkna med stora tal. Vi kommer även lära oss om tal mindre än 0 - de negativa talen.

Innehåll

De fyra räknesätten, stora tal och negativa tal

 

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. 
Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

 

Mål 

När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna: 

 • behärska skriftlig räkning i addition, subtraktion, multiplikation och division,

 • huvudräkning i de fyra räknesätten,

 • avrunda hela tal och decimaltal,     

 • läsa av en tallinje och storleksordna negativa tal.

 

Metod 

Vi kommer att arbeta med matematikboken som grund. Vi har gemensamma genomgångar och var och en arbetar enskilt och ibland tillsammans med andra för att träna på de moment som kapitlen innehåller, en del arbete sker även praktiskt. Vi gör en del uppgifter gemensamt på tavlan, då eleverna får möjlighet att visa sina lösningar muntligt och delge varandra sina kunskaper. Under arbetets gång sker olika bedömningssituationer samt avsnittet avslutas med ett prov.  Enstaka läxor kan förekomma för att befästa kunskaperna.  

 

 

Bedömning 

Under det här avsnittet kommer jag att bedöma din förmåga tillägna dig innehållet genom hur du:

·         redovisar dina uppgifter, både skriftligt och muntligt, 

·         deltar i samtal och diskussioner kring matematik och matematikuppgifter,

·         använder dig av begrepp som hör till avsnittet,

·         presterar på bedömningsuppgifter och prov.

Bedömning av de fyra räknesätten redovisas i matrisen under planering - De fyra räknesätten.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Avrundning och negativa tal -Matematik åk 5.

Insats krävs, når inte målen
Nivå 1, godtagbara kunskaper
Nivå 2, mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3, mer än godtagbara kunskaper
Avrunda hela tal och decimaltal
Du visar inte/behöver stöd för att avrunda hela tal.
Du kan avrunda hela tiotal och hundratal.
Du kan avrunda hela tal och decimaltal.
Du kan med säkerhet avrunda hela tal och decimaltal samt använda kunskaperna för att lösa problem.
Negativa tal
Du visar inte/behöver stöd för att läsa av en tallinje med negativa tal.
Du kan läsa av en tallinje med negativa tal.
Du kan läsa av en tallinje, jämföra och storleksordna negativa tal.
Du kan med säkerhet läsa av, jämföra storleksordna negativa tal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: