Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vintern NO

Skapad 2021-03-03 14:11 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3)
Nu ska du få lära dig mer om en av våra fyra årstider, nämligen vintern. Hur ser man att det är vinter? Vad händer med växter och djur? Tillsammans tar vi reda på vad du vill och behöver lära dig.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda dina kunskaper i biologi för att kunna se likheter och skillnader i naturen
 • använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen

 Så här ska vi arbeta...

tillsammans för att skapa kunskaper om vintern

 • Vara ute och titta efter vintertecken
 • Göra undersökningar om djuren och naturen på vintern
 • Diskutera och göra jämförelser
 • Se faktafilmer och läsa faktaböcker
 • Skriva faktatext om en fågel
 • Lära oss om hur året är indelat i månader och vilka som är våra vintermånader

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

utvecklat din förmåga att:

 • se skillnader och likheter i naturen
 • förstå och använda olika begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv SO SvA
Årstiderna - vintern

Förmågan att analysera
Betyder din förmåga att kunna beskriva och förklara t.ex. likheter och skillnader, för- och nackdelar, orsaker och konsekvenser.
Kan på ett enkelt sätt, ibland med hjälp av frågor från vuxen, beskriva vad som händer under årstiden (natur, djur och väder) samt kan med stöttning förklara för- och nackdelar med årstiden.
Kan på ett enkelt sätt beskriva och förklara vad som händer under årstiden (natur, djur och väder). Kan enkelt förklara för- och nackdelar med årstiden.
Begreppslig förmåga
Betyder din förmåga att känna till och använda begrepp inom arbetsområdet.
Använder några av de begrepp vi lärt oss på rätt sätt när du beskriver årstiden.
Använder ett flertal begrepp på rätt sätt när du beskriver och förklarar årstiden.

Utvärdering

 • NO   3   Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • NO   3   I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3   Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Månaderna
Kan namnge årstidens månader..
Natur
Har viss kännedom om vad som händer i naturen under årstiden.
Djur
Har viss kännedom om vad djur och fåglar gör under årstiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: