Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fakta om djur

Skapad 2021-03-03 14:15 i Trönningeskolan Halmstad
Att träna sig på att läsa faktatexter och ta ut relevant fakta, samt att skriva egna korta faktatexter om svenska djur.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Biologi Svenska
Du kommer att få lära dig om olika djur och hur dessa kategoriseras. Du kommer skriva egna faktatexter och lära dig mer om djur i världen. Du kommer också få lära dig att söka efter fakta på internet och i böcker.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Genom att söka efter fakta samt att läsa enkla texter och skriva av faktatexter lär sig eleverna hur man tar sig an en faktatext och utvecklar förmågan att ta ut relevant fakta. Vi använder oss av fyrfältare för att strukturera fakta och tränar på att sammanfatta med egna meningar i korta faktatexter. Vi kommer att träna på att presentera fakta på olika sätt och med olika uttrycksformer. Vi samlar fakta genom att använda lätta faktaböcker, lätta faktatexter från internet och faktafilmer.

 

Konkretiserade mål:

 • läsa och förstå en åldersanpassad faktatext
 • strukturera fakta genom att använda fyrfältare
 • skriva en kort faktatext med egna meningar
 • känna till flera djur och hur de lever och vilken kategori de tillhör.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3

Matriser

NO Sv Bi
Djur

Öva mer
Jag kan
Djur
Jag kan, med stöd, berätta någon fakta om varje djur.
Jag kan berätta flera fakta om djuret vi pratat om.
Skriva
Jag väljer en faktamening från tavlan och skriver av.
Jag väljer minst två meningar och skriver av från tavlan alt. ber om en lapp med en egen mening om djuret.
Rita
Jag gör en enklare skiss av djuret.
Jag ritar och färglägger djuret.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: