Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden i Norden

Skapad 2021-03-03 14:43 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 2 Svenska Bild SO (år 1-3)
Varför heter det egentligen stenåldern, bronsåldern och järnåldern? Hur bodde människorna under dessa tidsåldrar? Hur kan vi veta vad som hände för så många år sedan?

Innehåll

Det här ska du utveckla - Förmågor vi kommer att träna på

Begreppslig förmåga

Du kommer att få träna dig på den begreppsliga förmågan genom att lära dig olika begrepp och sätta in dem i rätt sammanhang.

Viktiga begrepp:

tidsålder

tidslinje

stenåldern

bronsåldern

järnåldern

hällristningar

runskrift

gravfält

Analysförmågan

Du kommer att få träna dig på analysförmågan genom att ge exempel på vad som skiljer sig i människors levnadsvillkor i de olika tidsåldrarna och nu.

Kommunikativa förmågan

Du kommer att få träna dig på den kommunikativa förmågan genom att samtala, diskutera och reflektera och motivera. 

Det här ska du arbeta med - Centralt innehåll

Se centralt innehåll längre ner i dokumentet.

Kunskapskrav (vad bedöms)

Se kunskapskrav längre ner i dokumentet.

 

Arbetssätt

Du kommer bland annat att få:

 • se på filmer om forntidens olika tidsåldrar. 
 • skriva faktatexter och berättelser om forntiden.
 • skapa forntida miljöer i olika material och även tillverka bruksföremål och smycken
 • lyssna till och läsa faktatexter om forntiden.

Bedömning (hur sker bedömning)

Bedömning sker kontinuerligt under arbetets gång, genom samtal, texter, redovisningar osv. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO
Forntiden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppslig förmåga
Förstå och förklara de olika begreppen som har med området att göra.
Du kan placera ut händelser, i form av bilder eller text, på en tidslinje
Du kan placera ut händelser, i form av bilder eller text, på en tidslinje. Du har grundläggande kunskaper om begreppen vilket du visar genom att förklara flera begrepp.
Du kan placera ut händelser, i form av bilder eller text, på en tidslinje. Du har goda kunskaper om de olika begreppen. Du visar förståelse genom att förklara flera begrepp och genom att relatera begreppen till varandra.
Analysförmågan
Kunna se och förklara likheter och skillnader samt fördelar och nackdelar.
Du kan med hjälp av bilder eller venndiagram förklara någon skillnad mellan livet på forntiden och nu.
Du kan med hjälp av bilder eller venndiagram förklara skillnader och likheter mellan t.ex. livet på forntiden och nu och mellan de olika tidsåldrarna.
Du kan med hjälp av bilder eller venndiagram förklara skillnader och likheter mellan t.ex. livet på forntiden och nu och mellan de olika tidsåldrarna. Du kan även ta ställning till och förklara fördelar och nackdelar med t.ex. livet på forntiden och nutiden.
Analysförmåga
Kunna förklara och påvisa samband. Berätta om hur man kan hitta spår av forntiden i naturen.
Du kan berätta om något sätt att se spår av forntiden i naturen.
Du kan berätta om något sätt att se spår av forntiden i naturen. Du använder dig av olika begrepp för att förklara vilka de här spåren är. T.ex. hällristningar, runstenar, gravfält osv.
Kommunikativa förmågan
Skriver faktatext som innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår
Du skriver med stöd en faktatext och använder något eller ett par ämnesspecifikt begrepp.
Du skriver, till viss del på egen hand, en faktatext och använder något eller ett par ämnesspecifikt begrepp.
Du skriver en faktatext på egen hand och använder ämnesspecifika begrepp på rätt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: