Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt i Prick 4b Bråktal

Skapad 2021-03-03 15:29 i Länna skola Norrtälje
Grundskola F – 9
Vilken bit av pizzan är störst, en tredjedel eller en åttondel? Är två fjärdedelar eller fem tiondelar lika mycket som en halv?

Innehåll

Syfte

Utveckla dina förmågor att:

·       Kunna formulera och lösa problem, värdera valda strategier samt att föra och följa matematiska resonemang.

·       Kunna använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

·       Kunna välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Centralt innehåll

·       Taluppfattning och tals användning

-        Rationella tal och deras egenskaper

-        Hur tal i bråkform kan användas i vardagliga situationer

-        Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar

·       Algebra

-        Mönster i talföljder och geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks

·       Problemlösning

-        Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer

-        Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Hur

 

Du får träna på:

·       bråkform

·       blandad form

·       addition och subtraktion med bråktal med samma nämnare

·       addition och subtraktion med tal i blandad form

·       jämföra och storleksordna bråktal

·       del av antal

·       problemlösning

 

Vi kommer att jobba tillsammans mot tavlan.

Du kommer att få jobba självständigt / i grupp/ med en kompis.

Vi jobbar i matteboken, spelar spel, samtalar, färdighetstränar digitalt.

 

Kunskapskrav

·       Metod

Du ska kunna välja och använda en metod för att…

-        Uttrycka bråkdelar som tal i bråkform och tal i blandad form

-        Beskriva och jämföra bråktal

-        Uttrycka samma bråkdel på olika sätt

-        Addera och subtrahera bråktal med samma nämnare

-        Addera och subtrahera tal i blandad form

-        Uttrycka bråk som del av antal

·       Begrepp

Du ska förstå och kunna använda begreppen…

-        Bråkform, bråktal, täljare, nämnare, blandad form, addera, subtrahera, multiplicera, halv, tredjedel, fjärdedel, femtedel, sjättedel, sjundedel, åttondel, niondel, tiondel, tolftedel, femtondel, tjugondedel, hundradel, del av antal, rimligt

·       Problemlösning, resonemang och kommunikation

Du ska kunna resonera kring, formulera och lösa problem genom att…

-        Se olika mönster

-        Arbeta baklänges

-        Avgöra rimlighet

 

Bedömning

 

·       Läraren bedömer dig under arbetets gång.

·       Du får utvärdera och självskatta dina kunskaper efter avslutat arbetsområde.

·       Efter avslutat arbetsområde får du göra ett test (finns i läroboken).

Matriser

Mitt i Prick 4b Bråktal

Bråktal

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
På väg att nå kunskapskraven
Når kunskapskraven
Når längre än kunskapskraven
Bråkform
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Jag kan inte använda och förstår inte begreppen: bråkform, bråktal, halv, tredjedel, fjärdedel, femtedel, sjättedel, åttondel, tiondel och hundradel.
Jag kan använda och förstår begreppen: bråkform, bråktal, halv, tredjedel, fjärdedel, femtedel, sjättedel, åttondel, tiondel och hundradel.
Jag är säker på och kan använda och förstår begreppen: bråkform, bråktal, halv, tredjedel, fjärdedel, femtedel, sjättedel, åttondel, tiondel och hundradel.
Blandad form
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Jag kan inte använda och förstår inte begreppet blandad form. (Du skriver både heltal och bråktal t e x en hel och två tredjedelar)
Jag kan använda och förstår begreppet blandad form. (Du skriver både heltal och bråktal t e x en hel och två tredjedelar)
Jag känner mig säker, kan använda och förstår begreppet blandad form och kan förklara för en kompis.
Addition och subtraktion av bråktal med samma nämnare
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Jag kan inte addera och subtrahera bråktal med samma nämnare och skriva svaret i blandad form.
Jag kan addera och subtrahera bråktal med samma nämnare och skriva svaret i blandad form.
Jag känner mig säker på "addition och subtraktion av bråktal med samma nämnare" och kan förklara så att någon annan förstår.
Addition och subtraktion med tal i blandad form
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Jag kan inte göra om bråktal i blandad form till bråkform.
Jag kan göra om bråktal i blandad form till bråkform. T e x fyra hela och två tredjedelar är lika som fjorton tredjedelar. För att sedan addera eller subtrahera.
Jag känner mig säker på "addition och subtraktion med tal i blandad form" och kan förklara så att någon annan förstår.
Jämföra och storleksordna bråktal
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Jag kan inte jämföra och storleksordna bråktal.
Jag kan jämföra och storleksordna bråktal. Jag vet att t e x två fjärdedelar är lika mycket som fyra åttondelar.
Jag känner mig säker på "jämföra och storleksordna tal" och kan förklara så att någon annan förstår.
Del av antal
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Jag kan inte använda begreppet "del av antal". T e x Hur mycket är tre femtedelar av 10 kulor?
Jag kan använda begreppet "del av antal". T e x Hur mycket är tre femtedelar av 10 kulor?
Jag känner mig säker på "del av antal" och kan förklara så att någon annan förstår.
Problemlösning
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
 • Ma  4-6
Jag behöver mycket stöd av läraren för att lösa uppgifterna på "problemlösningssidorna" i boken.
Jag kan med bara lite stöd av läraren lösa uppgifterna på "problemlösningssidorna" i boken.
Jag kan själv eller tillsammans med en kompis lösa uppgifterna på "problemlösningssidorna" i boken. Jag kan resonera, klura, avgöra om lösningen är rimlig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: