Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Salladsbestick

Skapad 2021-03-03 16:01 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 8 Slöjd
Du kommer att formge dina egna salladsbestick som du sedan tillverkar. Viktigt att tänka på är både form och funktion.

Innehåll

Design och formgivning av Salladsbestick

 

Syfte med uppgiften – detta ska du öva

 

·        Arbeta med formgivning, skissa med sax och papper.

·        Forma och bearbeta trä, ytbehandling.

·        Undersöka form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

·        Utgå från materialet för att tillverka både funktionella och estetiskt tilltalande salladsbestick.

·        Du kommer att analysera och värdera dina arbetsprocesser och resultat med hjälp av specifika slöjdord.

 

Tidsram

Ca 10-14 veckor

 

Typ av föremål

Salladsbestick.

 

Material, verktyg, redskap och tekniker

 

Material: Björk

Verktyg och redskap: Skölp, Håljärn, Kontursåg, rasp, fil och slippapper.

 

Tekniker

Forma och bearbeta trä, ytbehandling.

 

Reflektion, analys och dokumentation

Under arbetets gång kommer du att redogöra hur du gått tillväga.

Du beskriver med hjälp av slöjdord hur ditt arbete går. Du ska reflektera över varför det blir som det blir och hur det kan bli ännu bättre. Redogörelsen och dina skisser är underlag för ditt kommande betyg.

 

Matriser

Sl
Matris för salladsbestick

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Skissa och planera
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa dina salladsbestick Utifrån instruktioner och med hjälp av läraren.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa dina salladsbestick. Utifrån instruktioner och viss hjälp av läraren och egna initiativ.
Du kan på ett utvecklat väl genomarbetat sätt formge och framställa dina salladsbestick. Utifrån instruktioner och egna initiativ.
Beskriva dina tankar
Utifrån den design och funktion du tänkt göra ger du någon enkel motivering till dina val, t ex vad du tycker är fint och fult.
Utifrån den design och funktion du tänkt göra ger du utvecklade motiveringar till dina val, t ex hur du tänkt kring formen och vilka medvetna vald du har gjort.
Utifrån den design och funktion metallformen du tänkt göra ger du välutvecklade motiveringar till dina val, t ex hur form och funktion, samspelar till att framhäva dina salladsbestick.
Miljöaspekter
Du kan på ett enkelt sätt resonera kring någon miljöaspekt i ditt arbete.
Du kan på ett enkelt sätt resonera kring några miljöaspekter i ditt arbete.
Du kan på ett utvecklat sätt resonera kring olika miljöaspekter i ditt arbete.
Bedöma din arbetsprocess
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklande omdömen om arbetsprocessen och med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då tydliga samband mellan form,funktion och kvalitet.
Användning av maskiner och verktyg
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. .
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett ändamålsenligt sätt med precision
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: