Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidsresenären

Skapad 2021-03-03 19:40 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk Bild Musik
Ta på dig störtkrukan och spänn bältet för nu åker vi! Med start i dagens epok reser vi bakåt i tiden, och gör nedslag i konstens, litteraturens och musikens olika tidevarv.

Innehåll

Du ska mellan veckorna 4- ca.12 (beroende på ämne) arbeta med tidsepoker i ett gemensamt arbete i ämnena bild, svenska och musik. Under de sista veckorna ska du enskilt göra ett avslutande arbete där du blir bedömd i alla tre ämnena. Du ska efter att ha gått tillbaka i tiden nu blicka framåt och förutse vad som blir nästa stora grej inom konst, musik och litteratur. Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att analysera tendenser i epoker och kunna motivera varför du tror att framtiden kommer se ut på ett visst sätt. Detta ska du presentera i ljud, bild och text.

Uppgifter

 • Bild från år 3000

 • Bild från år 3000

 • Tidsresenären

 • Slutuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: