Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TILLSAMMANS!

Skapad 2021-03-03 21:00 i Berga förskola Kristianstad
Förskola
Alla barn har lika stor rätt att känna trygghet, glädje, omsorg, delaktighet och tillit till sin egen förmåga. Tillsammans med varandra hjälpa vi åt och kan klara väldigt mycket mer än om vi vore ensamma. Vi tror att vi genom att låta barnen ta ansvar för sin egen och varandras lärmiljö på förskolan så låter vi barnen få en grund som vilar på demokratiska värderingar där våra rättigheter och skyldigheter hänger ihop och där alla barn är viktiga.

Innehåll

Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

(FNs konvention om barns rättigheter; Artikel 13) 

Vad?

Vi vill att barnen ska få erfarenheter av att alla är lika mycket värda. På Dockvagnen respekterar vi varandra och varandras olikheter. Vi lyssnar på varandra, är trevliga mot varandra och hjälps åt. Vi tillsammans!
Vi vill lägga grunden för att kunna bli goda demokratiska medborgare som också är medvetna om sitt eget värde och om styrkan i att tillhöra en grupp.
Vi vill skapa förutsättningar för att barnen ska bli trygga i sig själva och att barnen ska ingå i trygga relationer med både oss vuxna och med de andra barnen. Tillsammans är vi Dockvagnen.
Vi lyssnar på varandra. Respekterar varandra. Har tålamod med varandra och låter alla få vara med  utifrån sina egna behov, förutsättningar och förmågor. 

Hur?

Genom att få vara med och uppleva att vi är tillsammans, få samarbeta, genom att samtal och diskutera, tycka och tänka tillsammans och på så sätt bli delaktiga i gemenskapen på Dockvagnen tror vi att barnen får syn på att vi både behöver varandra och att det är roligt att kunna hjälpas åt.  

Viktiga ord som vi arbetar med är:

 • TILLSAMMANS
 • Hjälpas åt!
 • Vi
 • Kompisar

Vi kommer att prata om hur vi vill ha det på Dockvagnen, vad som är trevligt och mindre trevligt i det som sker. 
Vad är bra? Vad är mindre bra? Hur kan vi hjälpas åt att förändra?

Tillsammans! 

Vi kommer även att samverka med hemmet för att lyfta att vi hjälps åt och att vi gör saker tillsammans.

När?
Vi har ett medvetet förhållningssätt där vi uppmuntrar varandra att hjälpas åt och vara omtänksamma och lyhörda för varandra under hela dagen på förskolan. Vi tror att för att få barnen att uppleva att de är delaktiga, har inflytande och att varje individ är viktig i gruppen så behöver vi ha detta förhållningssätt levande hela dagen.
Varför? 
Varje individ har rätt att känna sig betydelsefull och att uttrycka sina tankar och idéer. Varje individ är en viktig del av gruppen på Dockvagnen och tillsammans är vi starka. Ingen behöver kunna allt själv, men om barnen vet att de kan be varandra om hjälp och att de kan erbjuda någon sin hjälp så får barnen uppleva vikten och styrkan i att både bli lyssnade på och bli tagna på allvar och att det är viktigt att lyssna på andra. Det är en viktig byggsten i att bidra till att skapa goda samhällsmedlemmar med demokratiska värderingar.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: