Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid Lindgren tema

Skapad 2021-03-03 21:22 i Himnaskolan Linköping
Tema Astrid Lindgren i åk 1
Grundskola 1 Svenska Musik Matematik SO (år 1-3)
Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga, Lotta på Bråkmakaregatan, Ronja... Listan på Astrid Lindgrens karaktärer och älskade berättelser kan göras lång. Nu ska du få chansen att höra mer om Astrid Lindgren och lyssna till flera av hennes sagor och på olika sätt jobba med hennes olika karaktärer.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • samtala om texter.
 • återberätta och kortfattat sammanfatta berättelser. 
 • Läsförståelse om Astrid Lindgren.
 • skriva enkla texter, för hand och på iPad. 
 • jämföra hur man lever nu med hur man levde förr.
 • problemlösning med Astrids figurer.

Bedömning - vad och hur

Jag vet att du kan när du:

 • i korta drag kan återberätta en saga/berättelse.
 • kan ge exempel på och beskriva några karaktärer som Astrid Lindgren har skrivit om.
 • skriver enkla texter och använder dig av stor bokstav och punkt på rätt sätt.
 • kan berätta något om Astrid Lindgren.
 • kan berätta om skillnader och likheter mellan livet nu och förr.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att träna på detta genom att:

 • läsa böcker och berättelser av Astrid Lindgren.
 • se på filmer med Astrid Lindgrens karaktärer.
 • samtala om vad boken/filmen handlade om.
 • skriva texter om Astrid Lindgren och hennes karaktärer.
 • sjunga sånger och lyssna på musik som hör ihop med Astrid Lindgrens karaktärer och böcker.
 • prata hur det är att leva idag jämfört med för 100 år sedan.
 • skapa bilder utifrån och till texter vi läst/skrivit.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: