👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation IT-Vt 21 GrB

Skapad 2021-03-04 08:43 i Norretullskolan A Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation
Målet är att kunna använda det svenska språket för att kommunicera på ett nyanserat sätt. Du ska ges möjligheter att utveckla DITT språk, öka ditt ordförråd, träna på att fråga, svara, berätta och beskriva och självständigt kommunicera mer.

Innehåll

Kommunikation 
vårterminen 2021

 

Konkretisering:

Du ska träna på att använda olika verktyg för att tolka frågan, svarsalternativen samt kunna svara, berätta och beskriva.

Du ska träna på att samtala, svara, fråga, beskriva och berätta genom kroppsspråk, tecken, tal, bliss, bild, widgitsymbol och foto och film, kommunikationskarta och appen Widgit Go.

Du ska träna på att tolka/ förstå andras kommunikation genom kroppsspråk, tecken, tal, bliss, bild, widgitsymbol och foto, film, kommunikationskarta och appen Widget Go.

Du ska träna på att följa ett sammanhang i ett samtal genom att lyssna, tänka, fråga, svara och visa ett intresse för samtalet. 

Varför är det viktigt för eleven?


För att kunna uttrycka sig så att andra förstår.

Få vara med och påverka.
För att bli mer självständig.
För att stärka sin självkänsla.
För att kunna kommunicera med andra.

Undervisning/arbetssätt:

Vi använder ord/ begrepp, röst, kroppsspråk/ visa, bliss/bildstöd, foto/filmer och TAKK för att göra undervisningen och lärandet mer begripligt.

 

Vi vuxna finns hela tiden där och stöttar och uppmuntra med ord/ begrepp genom kroppsspråk, tal, TAKK och bliss/bilder, kommunikationskarta och Widgit Go detta används systematiskt som stöd för både tanke och lärande.

Vi start dagen med att sätta upp bildschemat över dagen och går igenom den tillsammans. Vi samtalar om dagen, svara på frågor, ställer frågor och tränar på begreppen veckodag, månad och datum. Eleverna får prova på att hålla i samlingen själva och berätta för klasskamraterna om dagen.

 

Vi har klassråd. Vi pratar om vad klassråd är med sekreterare, ordförande och dagordning. Vi utser en ordförande och sekreterare. Vi använder en mall med bilder som stöd för dagordningen men även bilder som stöd när vi tycker till om olika ämnen och arbetsuppgifter. Vi använder bla tumme upp och tumme ner för att ge sin åsikt. Vi ber även eleverna motivera varför de valt tumme upp eller tumme ner. Vi går igenom ordningsregler och skapar trivselregler. Protokollet som skrivs lämnas till rektorn. Eleverna får vara med och påverka vad de vill träna vidare på och rösta/önska vad vi ska köpa in eller en aktivitet vi ska göra. Vi kommunicerar om nyheter från lilla aktuellt.

Vi tränar på att svara på frågor, berätta, beskriva och hålla en röd tråd i samtalet om helgen med stöd av text från föräldrar, frågor, kommunikationskarta, bilder och foto och film.

Vi tränar på att samspela samt att förstå, uttrycka sig själv, tolka och förstå andra.

Vi vuxna ger eleverna tid och tålamod att uttrycka sig på sitt sätt med sina verktyg.

Bedömning:

Detta görs genom arbetet på lektionerna, genom observationer, genom foto och film, samtal och ha återkopplande samtal under och efter lektionerna samt med användning av matriser/ bedömningsskal 1-10. Vi kommer gemensamt att fylla i matrisen efter vad vi ser och gör under lektionerna. Det finns tre nivåer - får hjälp, får stöd och kan själv. Här kan eleverna tydligt se vad de uppnått och hur de ska arbeta vidare. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Dessutom kan eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang och med olika syften.
  KOM   9
 • Eleven tolkar andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen
  KOM   9
 • Eleven förstår också andra kommunikativa uttryck, kan tolka några elevnära ordbilder och skriva elevnära ord.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9

Matriser

KOM
Kommunikation IT-Vt 21 GrB

Rubrik 1

Nivå 1-2
Nivå 3-4
nivå 5-6
Nivå 7-8
nivå 9-10
Aspekt 1
Deltar i att uttrycka sig fåordigt i tal, tecken, bild, kroppsspråk, bliss och kommunikationskarta.
Kan uttrycka sig med stöd fåordigt i tal, tecken, bild, kroppsspråk, bliss och kommunikationskarta. Kan svara på för eleven enkla och kända frågor och ställa enkla frågor.
Kan uttrycka sig i tal, tecken, bild, kroppspråk, bliss och kommunikationskarta. Kan svara och fråga. Kan med stöd berätta, beskriva
Kan uttrycka sig, hålla en röd tråd i tal, tecken, bild, kroppsspråk, bliss och kommunikationskarta. Kan svara, fråga, berätta och beskriva.
Kan svara , fråga , berätta och beskriva i olika sammanhang och med olika syften. Kan upprätthålla ett samtal och visar intresse för samtalet.

KOM
Kommunikationsverktyg

Kommunikationsverktyg

Nivå 1
Grundläggande kunskaper Deltar i att använda: Får hjälp
Nivå 2
Grundläggande kunskaper Deltar i att använda: Får stöd
Nivå 3
Fördjupande kunskaper Använder: med stöd
Nivå 4
Fördjupande kunskaper Använder: självständigt
Ansiktsmimik/kroppsspråk
Visa/peka foto eller film
Peka på bilder/kommunikationskartor/bliss
Widgit Go
TAKK
Tal/röst