Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Alfons Åberg

Skapad 2021-03-04 08:48 i Hemsjö förskola Alingsås
Förskola
Vi har sett ett behov av att stärka kamratskapen i barngruppen. Vi tänker även arbeta med språket utifrån Alfons.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)

 

Syfte - varför?

 

Vi har sett ett behov i barngruppen att stärka kamratskapen då det har varit en del konflikter. Vi har också fått tre nya kompisar och två stycken har börjat på en ny avdelning vilket påverkar gruppdynamiken. Alfons är en väldigt bra kompis och en fin förebild därför blir han figuren vi använder oss av. Flera av barnen i gruppen har även tidigare träffat på honom. 

 

I år har Alingsås kommun satsat på fortbildning med fokus på språk och kommunikation vilket vi också ser att våra barn är i behov av att utveckla. Vi har även fått en språkpåse från kommunen där Alfons finns med, vilket är ytterligare en av anledningarna till att vi kommer ha honom som tema. 

 

 

Mål:

Vi vill att barnen lär sig innebörden av begreppen empati, respekt och  hänsyn för att klimatet i barngruppen ska bli ännu mer gynnsamt för fortsatt lärande. Vi vill skapa en trygg miljö för barn, där alla är en del av en gemenskap. Vi vill även stärka och utöka barnens ordförråd och kommunikation så att de bland annat kan undvika eller lösa en konflikt.


Var är vi?

Vi har sett ett behov i barngruppen att stärka kamratskapen då det har varit en del konflikter.

Vi ser även att barnen visar intresse för bokstäver, att skriva sina namn och även andra ord.

 

Vart ska vi?

 

Vår förhoppning är att barnen blir stärkta i hur man hanterar en konflikt och hur man är en bra kompis. Barnen är redan fina kompisar, men behöver bli lite påminda om hur man är mot varandra just nu.

 

Vi hoppas även att de kan kommunicera tydligare med varandra med ett större ordförråd och genom TAKK, samt känna igen sin ordbild/begynnelsebokstav.

 

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 

Då vi vill stärka vår barngrupp ytterligare i hur vi är mot varandra och även starta upp ett nytt tema kom vi och tänka på figuren Alfons Åberg som är en fin kompis. Vi har även fått språk-påsar med Alfons så därför kommer vi starta upp ett Alfonstema där fokus kommer ligga på kamratskap och språk. 

Vi kommer start upp temat genom att Alfons dyker upp i en väska och med sig i väskan har han ett tomt pappershjärta. Han behöver hjälp med att fylla hjärtat med fina kompissaker. Detta kommer vi dokumentera med skrift och bilder på själva hjärtat som vi sedan sätter upp på vår ”Solen-vägg”. Vi kommer också spela upp en kompisteater med figuren Alfons och hans kompis Milla. Vi har tillgång till en del Alfons material som riktar sig mot olika känslor dessa kommer vi projektera upp och prata om. Vi kommer  läsa böcker tillsammans  om Alfons både fysiska och på Polyglutt. Vi kommer också läsa flanosagor, fortsätta lära oss flera TAKK-tecken och sjunga och ramsa tillsammans.

 

Vi ska duka fram en hel del leksaker och material som främjar lek tillsammans. Till exempels doktorssaker, laga mat, pussel och spel, byggmaterial, ljusbord, dockor/figurer

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: