Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering

Skapad 2021-03-04 08:58 i Bållebergets förskola 2 Nordanstig
Förskola
Vi utforskar tillsammans samt utvecklar våra kunskaper inom digitalisering i förskolan.

Innehåll

Var är vi? 
Vi arbetar redan med iPad tillsammans med barnen genom pedagogiska appar: pollyglutt, radioapan, green screen, video och kamera. 

 

Vart ska vi? 

Ett av våra prioriterade mål på förskolan är digitalisering. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dom möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering dom möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. 

 

 

Vi vill introducera, utforska samt utveckla digitalisering i förskolan med barnen. Vi vill väcka nyfikenhet samt utöka kunskapen inom digitalisering och programmering samt att barnen utvecklar sin källkritiska förmåga. 

Hur gör vi? 

- Vi vill använda tekniska hjälpmedel mer levande i vardagen.
- Vi utökar våra appar med mer temainriktat: matte, språk, miljö.
- Vårat mål är också att arbeta med QR-koder.

- Aktivt för samtal och diskuterar källkritik. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: