Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Z kap 3-4

Skapad 2021-03-04 10:29 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 9 Matematik
I kapitel 3 kommer vi arbeta med geometri. Det innefattar spegling och symmetri, likformighet, skala, kvadrater och kvadratrötter, pythagoras sats. Kapitel 4 behandlar området samband och förändring. Procent, förändringsfaktor, funktioner, linjära funktioner, tillämpning av linjära funktioner, proportionalitet.

Innehåll

Det här ska du utveckla

  

Du ska utveckla din förmåga att:

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Det här ska du arbeta med

Här beskrivs de delar av det centrala innehållet som ska behandlas i just detta arbetsområde. Behöver möjligtvis konkretiseras beroende på ålder hos eleven.

Geometri

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tre-dimensionella objekt.
 • Likformighet och symmetri i planet.
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Samband och förändring

 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Du ska visa kunskaper om 

 

 • symmetriska egenskaper hos objekt
 • använda likformighet för att lösa matematiska problem
 • samband mellan längdskala, areaskala och volymskala
 • genomföra beräkningar med kvadratrötter med och utan miniräknare
 • undersöka giltigheten i och lösa problem med Phytagoras sats
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitel 3 
 • använda sambandet mellan andel, del och det hela för att lösa problem inom olika ämnesområden
 • använda förändringsfaktor till exempel vid upprepade förändringar
 • egenskaper hos olika slags funktioner
 • tolka och rita grafer
 • beskriva linjära funktioner matematiskt
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitel 4

Så här kommer vi att arbeta

 • ha genomgångar
 • arbeta i boken Matematikboken Z  kapitel 3 och 4
 • arbeta med problemlösning
 • diskutera
 • arbeta i matteappen

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan. 
Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och när du räknar uppgifter på lektionerna.

Du kommer också att göra ett skriftligt prov efter kapitel 3 och kapitel 4

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: