Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2021-Vt Kinesiska

Skapad 2021-03-04 10:04 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Grundskola F Modersmål
Vi fortsätter att arbeta med att träna skriva, sammanfatta, analysera texter, dikter, en ungdomsbok och berika elevens vokabulär.

Innehåll

 - Förutom textboken, arbetsboken har Zhexi en bok att läsa hemma, och tecken att öva varje vecka som läxor. Den här terminen arbetar Zhexi med en ungdomsbok <第三只眼睛> (Det tredje ögat). Eleven läser ett kapitel varje vecka, och skriver sin sammanfattning och det som står 'mellan raderna'. Till slut, ska Zhexi sammanfatta och analysera hela boken.

 

- För att berikar elevens språkkunskap och vokabular såval i vardagsspråk och skolspråk, elever läser idiomastiska uttryck, dikter och 'San Zi Jing' (Three Character Classic).

- Han tränar skriva tecken/Pinyin manuellt och genom datorn.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: