Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är magnetism? Åk 4-6

Skapad 2021-03-04 12:10 i Länna skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Fysik
Du kanske har kylskåpsmagneter på kylskåpet hemma, hur fungerar dessa? Hur används magnetism i vår vardag?

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla dina förmågor att:

·       Genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

·       Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centralt innehåll

 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 •  Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt

Vi samtalar och tränar då på att använda ord och begrepp. Du får träna din förmåga att beskriva, förklara, granska, motivera och undersöka.

Du får lära dig genom att titta på filmer som beskriver begreppen: magnetism, kraft, kobolt, nickel, järnatom, svartmalm, berggrund, magnetit, permanent magnet, magnetiserad, kompass, kompassnål, norr,  ledningstråd, elektrisk ström, generator, kraftverk, elmotor, elektromagnet, permanent, spole.

Du får arbeta med arbetsblad och lärobok.

Du får genomföra enkla experiment och dokumentera dessa.

Du får ett test i slutet av arbetsområdet för att visa vad du kan.

Kunskapskrav

·       Du kan utföra ett enkelt experiment och berätta om det.

·       Du kan med hjälp av bilder dokumentera resultaten från ditt experiment.

·       Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör arbetsområdet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

·       Dessutom kan du berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

·       Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

Bedömning

Vi kommer att göra avstämningar då vi samtalar om det vi lärt.

Du får visa vad du kan då du arbetar med din arbetsbok.

Du får avsluta med att göra ett test.

Matriser

Fy
Vad är magnetism? Åk 4-6

Vad är magnetism?

 • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
På väg att nå kunskapskraven
Når kunskapskraven
Når längre än kunskapskraven
Vad är en magnet?
 • Fy  4-6
Jag vet inte vad en magnet är.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om och beskriva en magnet. minst två fakta!
Jag kan berätta om och beskriva en magnet. Jag kan använda ord och begrepp från fysiken, t e x attrahera, repellera, kraft, järnatom, stötar, värme.
Var kommer magneter ifrån?
 • Fy  4-6
Jag vet inte var man får magneter från eller hur man gör en magnet.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om var det finns magneter eller hur man gör magneter.
Jag kan berätta och förklara var magneter kommer ifrån och hur man tillverkar magneter. Jag använder fysikens ord och begrepp. t e x svartmalm, berggrund, magnetit, permanent magnet, magnetiserad.
Vad trodde man förr? Några viktiga upptäckter.
 • Fy  4-6
Jag kan inte berätta om vad människor trodde förr i tiden om magneter. Jag kan inte heller ge exempel på någon viktig magnetisk upptäckt.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta något om vad människor förr trodde om magnetism och om någon viktig magnetisk upptäckt.
Jag med ord och begrepp från fysiken berätta om vad människor förr trodde om magnetism och jag kan också ge några exempel på magnetiska upptäckter.
Experiment
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
Jag kan inte följa en instruktion och genomföra ett experiment.
Jag kan med lite hjälp följa en instruktion och genomföra ett experiment. Jag kan också med bilder eller text berätta om experimentet.
Jag kan med hjälp av en instruktion genomföra genomföra ett experiment. Jag kan dokumentera experimentet med bilder och texter och även jämföra med kompisars resultat och fundera på likheter och skillnader i resultat.
Vad är en elektrisk magnet?
 • Fy  4-6
 • Fy  4-6
Jag vet inte vad en elektrisk magnet är.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om skillnaden mellan en vanlig magnet och en elektrisk magnet. Jag kan också ge minst två exempel på vad man kan använda en elektromagnet till.
Jag kan med fysikens ord och begrepp berätta om skillnaden mellan en vanlig magnet och en elektrisk magnet. Jag kan också ge flera exempel på vad man kan använda en elektromagnet till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: