👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fåglar

Skapad 2021-03-04 14:37 i Hägerstenshamnens skola Stockholm Grundskolor
Vi ska arbeta med fåglar i närmiljön och prata om stannfåglar och flyttfåglar.
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Vi kommer att lära oss känna igen några fågelarter i närområdet och lyssna på hur de låter. Vi kommer även att lära oss varför vissa fåglar flyttar och hur stannfåglarna gör för att klara av den kalla vintern. Samtidigt ska vi lära oss hur faktatexter är uppbyggda och skriva egna faktatexter.

Innehåll

Vi kommer att inleda med att ta reda på vilka fåglar vi kan och vad vi vet om hur fåglar klarar vintern. Sedan lär vi oss mer om fåglar genom att titta på filmer och diskutera dessa men främst genom att läsa faktatexter i helklass och i par om olika fåglar. Eleverna kommer att utifrån en fyrfältare få skriva egna faktatexter om fåglar. De kommer även få rita av olika fåglar i akvarell. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3