Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-Beta

Skapad 2021-03-04 14:53 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Förskola
Undervisningsplanering för vårt tema språk och kommunikation med inriktning på bokstäver, böcker och gestaltning/dramatisering. Med vår lärvän Alfa-Beta

Innehåll

1. Undervisningsplanering för vårt tema språk och kommunikation med inriktning på bokstäver och böcker. Med vår lärvän Alfa-Beta

 

 • Vad ska läras ut(Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

 

Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap. Lpfö 18

 

Intresse för berättelser bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Lpfö18

 

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 

Vi ser att barnen visar intresse för bokstäver och ord i skriven form och vill ta till vara på det i våra samlingar

 

Barnen ska få kännedom om alla bokstäver och hur ord bildas. 

 

Barnen ska introduceras i böckernas magiska värld och vi kommer använda gestaltning/dramatisering som ett verktyg i språkutvecklingen

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

 

På samlingen, i temaarbetet och i olika aktiviteter då vi tittar på och lär oss om alfabetet och bokstäver på olika sätt. Vi kommer arbeta djupare med någon eller något utifrån en saga som intresserar barnen.

 

Vi uppmuntrar barnen till att känna igen sitt eget namn

 

Vi använder öppna frågor i samtal med barnen och ger varje barn tid för tankar och reflektioner.
 

Vi kommer gå till vårt förskole bibliotek och kontinuerligt läsa böcker. 

 

Vi kommer läsa spontant inne på avdelningen.

 

Använda oss av Ugglo.

 

Vi väljer ut sagor tillsammans med barnen som vi kan använda i gestaltning/dramatisering och återberättande. 

 

Vi lär oss tillsammans olika ord med hjälp av tecken som stöd.

 

Vi arbetar med färger och kategorisering på samling såväl som i den fria leken.

 

 

 

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 

Vi använder samlingar för att reflektera och samtala.

 

I samband med en aktivitet enskilt eller i mindre grupp.

 

Tillsammans med barnen reflekterar och samtalar vi kring böckerna och sagorna vi läst.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

Alla barn på Månen

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Arbetslaget, finplanering bestäms inför varje aktivitet.

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 

Att barnen ska få ett ökat intresse för språk på olika sätt. När barnen visar att de tar egna initiativ till att visa vad de lärt sig och initiativ till att vilja veta mer, söka ny kunskap.

______________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: