Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsarv Hovgården

Skapad 2021-03-04 16:21 i Adelsö förskola Ekerö
Förskola
Nystart och nya avdelningsnamn på förskolan! Vi ska lära oss om våra nya namn samt om vårt världsarv.

Innehåll

Långsiktiga Mål (lpfö18 s:12-16):

Se nedan 

Barnens intresse för målet/målen:

Efter nya avdelningsnamn behöver vi befästa dessa ord och begrepp tillsammans med barnen, de behöver få en förståelse för exempelvis vad en runsten är och varför de äldre heter Långskeppet. Vi vill också att de ska få en uppfattning av vad ett världsarv är, förståelse för hur vikingarna levde och mer kännedom om sin närmiljö.  

 

Barnens behov för målet/målen:

- besöka gravkullarna

- förberedelser inför aktiviteter 

- delas in i mindre grupper vid olika aktiviter 

 

Kortsiktiga mål - Barnet ska utveckla förståelse och förmåga för:

- förståelse för vad ett världsarv är

- förmåga att skapa i olika material och med olika tekniker

- förmåga att skriva sitt namn samt översätta det till runor 

- förmåga att lyssna till berättelser o sagor 

- få förståelse för sin närmiljö och dess historia

- skapa sitt eget halsband i lera 

- få förståelse för hur vi kan skapa i olika material och förmågan att skapa 

 

Vilka aktiviteter ska vi genomföra:

- regelbundna utflykter till gravkullarna, där vi bland annat besöker runstenen och lär oss om världsarvet 

- måla på egna runstenar och skapa egna runor 

- titta på hur barnets namn ser ut med runor 

- skapa långskepp 

- läsa saga, titta på film där forntiden o vikingatiden berörs

- skriva sina namn i runor 

Uppgifter

 • Stödmaterial till olika aktiviteter

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: