Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen/knoppisar

Skapad 2021-03-05 07:44 i Kalvalyckans förskola Kristianstad
Förskola
På ett lekfullt sätt ska barnen få ta del av vår natur och miljö. Tillsammans kommer vi att utforska naturen, djur, träd, årstider etc.

Innehåll

Mål: Vi vill öka barnens intresse för att vistats ute i naturen och utveckla deras kunskaper om naturen och att de ska känna till några träd och djur. 

Syfte: Barnen har visat stort intresse att vi ska vara rädda om våra djur och natur under vårt tidigare projekt om källsortering och återvinning.

 

Aktivitet: Målet är att gå till skogen en dag varje vecka.

Där vi kommer att undersöka och utforska på olika sätt genom lek och lärande. 

Vi har valt några olika träd sorter som vi kommer att följa dess utveckling under våren.

Vi kommer arbeta med " knoppisana"  på olika sätt ex, rita ,skapa, sjunga från Majas alfabet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: