👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT-21 Pärlemor

Skapad 2021-03-05 09:07 i Marbäcks förskola Svedala
Förskola
Vi vill ge barnen möjlighet till att utveckla sin matematiska sida. Vi vill skapa förutsättningar för att de ska få ökad förståelse för olika matematiska begrepp i sin vardag på olika sätt.

Innehåll

Var är vi?

Vi har en barngrupp med 1-3 åringar. Vi ser att barnen har olika kunskaper och erfarenheter kring matematiska begrepp. Vi ser att barnen är intresserade av att sortera te x vid undanplockning eller material som nallarna. Barnen har en del kunskaper om färger, vilket de visar både i leken te x spela spel eller i aktiviteter. Barnen visar nyfikenhet på siffror te x siffror med babblarna i fönstret. Vi ser ett intresse för mönster te x barnens kläder. Vi ser att barnen har en del kunskaper kring begrepp som stor och liten te x vid fruktstunden. Vi ser i lek och aktivitet att barnen visar intresse för antalsuppfattning. 

Vart ska vi?

Vårt mål med undervisningen är:

Vi vill att barnen ska få ökad kunskap inom sortering och klassificering genom lek och planerad undervisning.

Vi vill att barnen ska få möjlighet att lära sig vad olika färger heter te x genom kreativt skapande och andra aktiviteter.

Vi vill att barnen ska få kännedom om siffror och antalsuppfattning 1-5.

Vi vill att barnen ska få ökad kunskap i te x parbildning genom lek och aktivitet.

Vi vill genom böcker te x Bockarna Bruse att barnen ska få ökad förståelse kring te x stor, mellan, liten och antal. 

Vi vill att barnen ska få ökade kunskap inom begrepp som liten, stor, lång och kort osv.

Vi vill att barnen ska utveckla sina kunskaper inom prepositioner te x framför, bakom, på och under.

 

Hur gör vi?

I vår undervisning kommer vi arbeta med parbildning te x med hjälp av barnens strumpor, vantar. I leken kommer vi att spela memory. I vår undervisning kommer vi att erbjuda olika aktiviteter där barnen ska sortera och klassificera olika material. Vi ska ha tillgängligt material i vår miljö som stimulerar till olika sorteringar.  Vi kommer att ha gemensamma samlingar men också i smågrupper eller enskilt. Vi kommer att undervisning ute te x sortering av te x spader, hinkar, stenar, pinnar osv. Där kommer vi också sortera i olika färger. I samling kommer vi arbeta med antalsuppfattning med hjälp av te x våra fingrar. Vi kommer sjunga sånger te x fem små apor. Vi kommer med hjälp av sagor arbeta med olika matematiska begrepp te x Bockarna Bruse. Vi kommer ha undervisning både i inne och utemiljön. I leken kommer vi ha lekgrupper te x när vi tränar färger eller parbildning. Vi kommer arbeta med mönster te x barnens kläder. Vi kan ta bilder på barnen och sätta upp på väggen för att synliggöra te x olika mönster och samtala om de i vår lärmiljö eller i samlingen. Barnen kan genom skapande lära sig om mönster. Vi vill i vår undervisning räkna antal barn i samlingen och räkna i leken. Vi vill vara närvarande i leken för att belysa begrepp med barnen. Vi kommer sätta upp dokumentation i lärmiljön och på unikum.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18