Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7F Religion- att undersöka tro

Skapad 2021-03-05 10:34 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola 7 Svenska Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer du att få lär dig saker som - Vad är religion? - Vad lockar människor till att vara en del av en religion? - Vilken kritik finns mot tro och religion? - Vad är sekularisering och vilka följder får den (och vad driver den)? - Hur fungerar religionsfriheten i Sverige och var går gränsen för den?

Innehåll

Du ska lära dig:

 • Vad menas egentligen med religion och vilka olika typer av religioner (livsåskådningar) finns det?
 • Vad innebär religionsvetenskap och varför finns ämnet religionskunskap i skolan?
 • Vad betyder begreppet religionsfrihet och vad kan hota respektive stärka religionsfriheten?
 • Viktiga ord och begrepp, såsom: 
  • Religion
  • Identitet
  • Helig
  • Rit
  • Bön
  • Offer
  • Tro
  • Myt
  • Profet
  • Gudstjänst
  • Sekularisering
  • Trossamfund
  • Religionsfrihet
  • Livsåskådning

 

Du ska lära dig det genom att:

 • LYSSNA på genomgångar.
 • LÄSA/LYSSNA på olika texter.
 • TITTA på filmer.
 • PRATA i samtal och diskussioner.
 • GÖRA olika övningar eller frågor.

 

Du blir bedömd efter din förmåga att:

 • Se likheter och skillnader (mellan olika livsåskådningar).
 • Se samband (ex hur påverkar/påverkas religion av samhället).
 • Beskriva hur olika livsåskådningar ser på viktiga livsfrågor och kan forma personers identitet.

 

Bedömning:

 • Kunskapscheck (fyll i-test)
 • Diskussioner (muntliga eller skriftliga)
 • Skrivuppgift eller kort skriftligt prov (1-2 utredande frågor)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
  Re  7-9
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re Sv
Religion: Att undersöka tro

På väg
--------------------------------->
--------------------------------->
------------------------------>
Likheter och skilnnader
Förmågan att resonera genom att se likheter och skillnader
På väg mot..
Du för enkla resone­mang om likheter och skillnader mellan några livs­åskådningar. Exempelvis: Du nämner någon likhet eller skillnad mellan ex humanism och ateism.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några livsåskådningar. Exempelvis: Du förklarar och berättar om någon likhet och skillnad mellan ex humanism och ateism.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några livsåskådningar. Exempelvis: Du förklarar, berättar, ger exempel och uttrycker dina tankar om någon likhet och skillnad mellan ex humanism och ateism och flera andra livsåskådningar.
Se samband
Förmågan att kunna resonera genom att se samband.
På väg mot...
Du kan undersöka och sedan beskriva enkla samband mellan hur religion påverkar och påverkas av samhället, och underbygga detta på ett enkelt sätt med fakta som du får med dig från lektioner. Exempelvis: Undersöka hur dina klasskompisar ställer sig till skolavslutning i kyrkan och sen beskriva (med hjälp av fakta) hur deras svar hänger ihop med det samhälle vi lever i.
Du kan undersöka och sedan beskriva förhållande­vis komplexa samband mellan hur religion påverkar och påverkas av samhället, och underbygga detta på ett utvecklade och relativt väl fungerande sätt med fakta som du får med dig från lektioner Se tidigare exempel.
Du kan undersöka och sedan beskriva komplexa samband mellan hur religion påverkar och påverkas av samhället, och underbygga detta på ett välutveck­lade och väl fungerande sätt med fakta som du får med dig från lektioner Se tidigare exempel.
Livsfrågor
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
På väg mot...
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang (i skolan, på film, i musik) och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt. Exempel/förklaring: Du ska få kunskap och insikt om olika religioners och icke-religiösa livsåskådningars tankar om viktiga frågor (ex. Vem bestämmer över mitt liv?). Dessa frågor kan dyka upp i din favoritserie eller en bra låt - alltså i olika sammanhang.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang (i skolan, på film, i musik) och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt. Se tidigare exempel.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang (i skolan, på film, i musik) och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. Se tidigare exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: