Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållfasta och stabila konstruktioner

Skapad 2021-03-05 11:56 i Tallbodaskolorna Linköping
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vi kommer att lära oss om hur man bygger och hur man gör saker stabila. Du kommer att få testa på att bygga, beskriva dina lösningar, samt lära dig nya ord och begrepp.

Innehåll

Lärmål:

 

           

-          Kunna delta och bygga ett stabilt torn av papper tillsammans med din grupp.

-      Kunna beskriva hur man kan bygga ett stabilt torn med hjälp av en tydlig skiss och de ord och begrepp vi lärt oss.

-          Lära dig tekniska ord och begrepp inom området bygga och stabilitet.

-          Lära dig lite om olika material man bygger med.

 

 

 

Begrepp:

konstruktion, konstruera

drag, tryck, böjning, utmattning, hållfasthet

fackverk, valv, pelare, rör, balk, armering,

trä, betong, stål

 

Undervisning

På lektionerna kommer vi att bygga, förbättra och dokumentera det vi gjort, titta på film, ha genomgångar gemensamt, diskutera, läsa texter och svara på frågor. 

Bedömning

Vi kommer att en uppgift där du själv får genom skiss och text beskriva hur du vill förbättra ett torn. Samt en slutuppgift där ni gemensamt får bygga ett förbättrat torn.

-  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Tk
Hållfasta och stabila konstruktioner

Nivå 1
Du behöver träna mer för att nå de grundläggande målen.
Nivå 2
Du når de grundläggande målen.
Nivå 3
Du når över de grundläggande målen.
Nivå 4
Du når mycket över de grundläggande målen.
Hållfasta och stabila konstruktioner
Kunna beskriva hur ett stabilt torn kan vara uppbyggt och förbättras genom att använda de ord och begrepp vi lärt oss.
Du behöver träna på att beskriva hur du vill förbättra ditt torn. Du behöver träna dig på att använda teknikbegreppen.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur du vill förbättra ditt torn. Du använder dig av enstaka teknikbegrepp när du beskriver och ger något eller några exempel på hur det kan göras som med viss justering kan genomföras.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur du vill förbättra ditt torn. Du använder dig av flera teknikbegrepp när du beskriver och du ger exempel på hur det kan göras som är möjliga att genomföra.
Du kan på ett mycket utvecklat beskriva hur du vill förbättra ditt torn. Du använder dig av många teknikbegrepp när du beskriver och ger tydliga och utvecklade exempel på hur det kan göras som kan genomföras.
Bygga och konstruera
Kunna delta och bygga ett torn av papper.
Du behöver träna på att konstruera ett torn som håller ihop.
Du kan konstruera ett enkelt torn som till viss del är hållbart och håller ihop.
Du kan konstruera ett utvecklat torn som är hållbart och håller ihop.
Du kan konstruera en väl utvecklat torn som är mycket hållbart och stabilt.
Arbetsprocessen
Kunna vara aktiv och bidra till gruppens arbete med tornet.
Du behöver träna på att kunna ge förslag på och välja arbetssätt i ditt teknikarbete.
Du kan hjälpa till att ge förslag på och väljer arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du ger förslag på och väljer arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Dokumentation
Kunna göra en tydlig skiss på hur ditt förbättrade torn ska se ut.
Du behöver träna på att göra en skiss som visar hur du har tänkt.
Du kan på ett enkelt sätt visa med din skiss hur ditt torn ska se ut. Du visar på ett ganska bra sätt hur du har tänkt.
Du kan på ett utvecklat sätt visa med din skiss hur ditt torn ska se ut. Du visar på ett bra sätt hur du har tänkt.
Du kan på ett välutvecklat sätt visa med din skiss hur ditt torn ska se ut. Du visar på ett mycket bra sätt hur du har tänkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: