Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid - almanacka, klockslag och tidsskillnader

Skapad 2021-03-05 12:24 i Vreta kloster skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Matematik
I det här arbetsområdet ska du bland annat få utveckla dina kunskaper om almanackan, digitala och analoga klockslag och om hur du beräknar tidsskillnader.

Innehåll

Mål

 • Att avläsa datum och skriva datum på olika vis.
 • Hur tidtabeller är uppbyggda och hur du kan använda dem.
 • Att jämföra, uppskatta och mäta tid.
 • Att avläsa och skriva blandade klockslag, både analogt och digitalt.
 • Att beräkna tidsskillnad.
 • Att använda olika problemlösningsstrategier för arbetsområdet.

Metod/Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Diskussioner i helklass 
 • Enskilt arbete
 • Problemlösning
 • Arbete i kooperativa strukturer

 

Hur ska du visa dina kunskaper:

 • Vara delaktig i muntliga diskussioner
 • Göra korta avstämningar på delar av området
 • Vara aktiv i de kooperativa strukturerna  
 • Genomföra ett skriftligt prov i slutet av temat 

Matriser

Ma
Almanacka, klockslag och tidsskillnader

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Månad, vecka
Månadernas namn Ordningen de kommer
Kan inte alla månader. Är osäker på ordningen på dem.
Kan alla månader och ordningen på dem.
Kan alla månader i rätt ordning. Vet hur många dagar de flesta av månaderna har.
Begrepp
Skottår
Kan inte förklara vad som menas med skottår.
Kan förklara begreppet skottår.
Prövas ej på högre nivå.
Uppskatta tid och jämföra tid
Timmar, minuter, sekunder
Är osäker vad gäller att uppskatta och jämföra tid
Kan uppskatta tid och jämföra tid
Prövas ej på högre nivå.
Datum
Avläsa datum Skriva datum på olika sätt
Är osäker på att skriva och avläsa datum.
Kan avläsa de flesta datum, antingen 17/11 2020 eller 2020-11-17. Kan skriva datum på minst ett sätt.
Är säker på datum - både vad gäller att avläsa och att skriva. Skriver datum på tre olika sätt.
Omvandla tidsenheter
År, kvartal, månad, dygn, timme, minut och sekund
Kan omvandla någon/några enstaka tidsenheter såsom t ex ett dygn=24 h eller ett år = 365 dygn, 15 min = en kvart
Kan omvandla flera olika tidsenheter (förutom dygn och år) t ex uppgifter av typen: 6 mån= ett halvt år, 120 min = 2h.
Visar säkerhet vid omvandling av tidsenheter och klarar även mer avancerade uppgifter.
Klockan
Avläsa analog och digital klocka
Kan några hela klockslag på analog klocka. Avläser digital klocka utan förståelse.
Kan hel och halv timma på analog klocka. Avläser digital klocka och kan jämföra med analog klocka.
Är säker på båda klocktyperna och kan avläsa timme, halvtimme, kvart och minut.
Klockan
Skriva klockslag på olika sätt utifrån en analog klocka
Är osäker och har svårt att skriva ner klockslaget på rätt sätt. Kan ibland skriva ner något enkelt klockslag.
Kan skriva klockslaget på minst ett och oftast på två sätt (analogt och digitalt).
Kan skriva klockslaget på tre sätt (analogt och digitalt - natt och dag).
Beräkna tidsskillnader
Kan inte beräkna tidsskillnader eller behöver praktiskt hjälpmedel (klocka) för att klara uppgiften. Har svårt att redovisa sin lösning.
Kan beräkna enkla tidsskillnader där det t ex i uppgiften finns två analoga klockor att utgå ifrån. Kan delvis redovisa någon strategi som används.
Kan beräkna olika typer av tidsskillnader (både uppgifter med analoga och digitala klockslag) och visar tydligt vilken strategi som används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: