👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Är de så lika? Judendom/Islam/ Kristendom

Skapad 2021-03-05 12:59 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap
Varför utgår alla tre världsreligionerna från samma bok? Varför sägs det att alla tre religioner har samma kärna? Vad innebär det att leva som Jude eller Judinna? Hur anpassar sig religionerna till dagens moderna samhälle där religionerna är påväg bort? Vi kommer att fokusera på judendomen och islam och jämföra dem med varandra på ett antal punkter. Är det så lika? Vad tänker de olika religionerna om livet efter döden, sex före äktenskapet och jämställdhet?

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

Du ska få ökad faktakunskap om judendomen, kristendomen och islam för att du ska kunna: 

-resonera om likheter och skillnader mellan dem på ett antal punkter.

-undersöka hur religioner kan påverka och påverkas av samhället.

-titta på hur man tänker kring ett antal livsfrågor (jordens skapelse, livet efter döden, jämställdhet och sex och sexualitet)

-kunna föra ett källkritiskt resonemang kring ett antal källor.

-kunna använda dig av relevanta begrepp.

-kunna resonera om etik och moral samt olika etiska modeller.

 

Så här arbetar vi:

Föreläsningar

Filmvisning

Muntliga diskussioner

Inlämningsuppgift (skriver under lektionstid)

Faktaprov

 

Bedömning:

Du bedöms på din förmåga att kunna visa dina faktakunskaper kring ovanstående religioner. (faktaprov)

Du bedöms på din förmåga att kunna jämföra religionerna på ett antal punkter.

Du bedöms på din förmåga att kunna föra källkritiska resonemang kring de källor du arbetat med.

Du bedöms på din förmåga att kunna undersöka hur religioner kan påverka och påverkas av samhället.

Du bedöms på din förmåga att kunna resonera kring etik och moral samt kring olika etiska modeller.

 

 

Tidsplanering (preliminär):

V.10 Uppstart världsreligioner 

V.11 Judendom och repetera Kristendom

V.12 Judendom och islam

V.13. Påsklov

V.14-17  Islam och judendom

V.18 Kryssprov (Islam och judendom)

V.19 Källkritik

V.20 Källkritik - skriftlig uppgift. Etik och moral - muntligt

V.21-22 Etiska modeller  - muntligt

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9