Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema hälsa och livsstil

Skapad 2021-03-05 13:22 i Nybohovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 – 3 Idrott och hälsa
Vi ska under det här arbetsområdet arbeta med olika redskapsbanor. Under lektionerna kommer vi även att diskutera era upplevelser av olika aktiviteter. Hur upplevde ni den här aktiviteten? Blev ni trötta och isåfall varför blev ni det?

Innehåll

                                    Utbildningsförvaltningen Nybohovsskolan

 


Pedagogisk planering åk F- 3

Ämne:Idrotts och hälsa
Arbetsområde:Tema hälsa
Tidsperiod: vecka 10-13

Syfte (Varför?)

Syftet med arbetsområdet är att ni genom olika typer av redskapsbanor ska utveckla era grovmotoriska rörelser. Vi kommer under arbetsområdets gång träna på att springa, krypa, klättra, hoppa & balansera. Under arbetsområdet kommer vi även att fokusera på olika begrepp som berör begreppet "hälsa". Ni kommer då att få chansen att samtala kring hur olika begrepp påverkar människans hälsa. 

 

 

 

Mål (Vad?)

Ni ska kunna:

delta under lektionerna och anpassa era grovmotoriska rörelser till vald aktivitet 

samtala om era upplevelser av olika redskapsbanor 

 

 

 

Metod (Hur?)

Praktiskt arbete med olika redskapsbanor 

Samtal i smågrupper

Samtal i helklass

 

 

 

 

 

 

            Godtagbara kunskapskrav                       Mer än godtagbara kunskapskrav

 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

 

 

 

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl / väl till aktiviteten.

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

 

Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade/välutvecklade och relativt väl/väl  underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering:

Utvärdering görs sista lektionen vecka 13. Där kommer ni få besvara olika frågor som berört arbetsområdet. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: