👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Food

Skapad 2021-03-05 14:11 i Rönnowskolan Kristianstad
Grundskola 7 Engelska
Vi arbetar med tema Food från Good Stuff B Gold.

Innehåll

 

Förankring i kursplanens syfte:

Eleverna ska utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och tolka olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Centralt innehåll:

 

Konkretisering av mål:

Målen för arbetsområdet är att du ska:

 • Utveckla ditt ordförråd genom att lära dig nya ord och fraser som hör till området mat.

 • Utveckla din läs- och hörförståelse genom att läsa nya texter och lyssna på hörövningar kring temat mat.

 • Träna på att beställa, klaga på och prata om mat. 

 • Repetera personliga och possessiva pronomen.

 • Lära dig lite fakta om Kanada. 


 

Arbetssätt/Undervisning:

Vi kommer att utgå från temat Food i läroboken Good Stuff Gold och läsa texter om Kanada och vad man äter där, snabbmat, ett extrajobb på McDonald’s, matens framtid, en ovanlig talang och några restaurangdialoger. Vi kommer bl.a. att träna på läs- och hörförståelse och prata om innehållet i texterna. När vi jobbar i boken kommer du att ha text och ord i läxa.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske på lektionerna, genom skriftliga förhör samt muntlig och skriftlig uppgift. Vecka 12 kommer vi även att genomföra läs- och hörförståelse som bedömer dina förmågor att förstå den engelska du läser och den engelska du hör.

 

Det som jag kommer att bedöma i måluppfyllelsematrisen är din förmåga att:

 

 • Förstå talad engelska och texters budskap.

 • Göra sig förstådd med muntlig och skriftlig engelska.

 • Bearbeta texter som ni har producerat

Matriser

En
Food

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Hörförståelse
Förstå talad engelska
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Eleven kan förstå såväl helheten som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsförståelse
Förstå engelska texters budskap
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helheten som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Tala
Formulera sig i muntlig framställning
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriva
Formulera sig i skriftlig framställning
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Bearbeta text
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enklaförbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.