Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk Procent Decimaltal

Skapad 2021-03-07 09:59 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 6 Matematik
Är det långt kvar? Nej vi har snart gått klart två tredjedelar av de nio år vi måste gå i skolan...

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

du ska lära dig mer om:

 • begreppet bråk och likvärdiga bråk
 • räkning med bråk
 • begreppet procent
 • sambanden mellan bråk, procent och decimalform
 • procenträkning

 Så här ska vi arbeta...

I detta arbetsområde har du möjlighet att nå målen genom att arbeta aktivt med de olika delarna. 

Vi arbetar i det digitala läromedlet Digilär matematik åk 6. Visa hur du löser dina uppgifter i räknehäfte.

Undervisningen kommer att varieras med bl a

 • gemensamma genomgångar
 • kreativa övningar
 • arbeta enskilt/lärpar/lärgrupp
 • lärarledda diskussioner
 • elevledda diskussioner 

Du kommer att göra en diagnos under arbetets gång, som kommer att visa om du behöver träna mer på grundläggande begrepp eller om du behöver extra utmaning.

Jag kommer bedöma på vilket sätt du...

 • löser problem, där metoden för lösningen inte är given.
 • använder lämplig metod när du löser rutinuppgifter.
 • använder ett matematiskt språk - kommunicera.
 • använder matematiska begrepp och se samband mellan begreppen.
 • redovisar dina lösningar skriftligt på ett tydligt sätt och avgöra om svaret är rimligt (kan vara rätt) - resonera.


Utvärdering

Gör vi samband med att arbetsområdet är färdigt. Individuell återkoppling. Färdigheterna dokumenteras i unikum.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: