Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyheter

Skapad 2021-03-07 10:40 i Öjersjö Storegård Partille
Grundsärskola 6 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Vad är corona? Hur gick det i Champions league? Vad blir det för väder imorgon? Varför införs ny lag? Vem vinner mello? Vi följer nyheterna varje vecka. Vi utgår från våra förkunskaper och frågor. Sedan tar vi reda på fakta och slutligen tränar vi på att uttrycka en åsikt om nyheten. Vi väljer framförallt att prata om de ämnen som är av betydelse för och påverkar elevernas liv.

Innehåll

Det här ska du få lära dig:

Att utveckla din förmåga att  tillsammans med dina klasskamrater reflektera över aktuella händelser.

Vi kommer prata om hur man kan reflektera samt hur man kan utveckla sitt resonemang. Exempelvis genom att titta på den som pratar, nicka, uttrycka om man håller med eller inte m.m. En målsättning är att vi lyssnar på varandra och bygger vidare på varandras inlägg. Dessutom kommer du få träna på att skilja mellan fakta och värdering/åsikt. Som stöd kommer vi utgå från de s.k frågeorden: vem?/vilka? var? när? hur? vad? (+ ev varför?). Därefter kommer du att få göra någon reflektion utifrån fakta, dvs fundera över vad jag tycker/önskar eller tror. 

Innehållet som vi reflekterar över kommer vara om allt möjligt; politik, sport, kultur m.m men är kopplat till de händelser som uppmärksammas på nyheterna. Förutom att ta reda på vem/vilka/vad nyheten handlar om, så kommer vi alltid att tar reda på var det ägt rum vilket innebär att du kommer få lära dig namn på platser, städer, länder eller världsdelar.  

Detta ska vi arbeta med

Vi utgår från vad du och dina klasskamrater redan vet eller tror, dvs förkunskaper. Det gör vi genom att ha bildsamtal om kända personer eller händelser då vi tillsammans samtalar om vem/vad/var det är på bilden. Vi lyssnar på varandra och får ta ställning till om man håller med klasskamraten eller om man inte håller med. Vi använder oss av startmeningar som ex "Jag ser" och "Jag tror" i samtalen för att träna på att skilja mellan vad som är fakta (vad vi alla kan se på bilderna) och vad vi tror (utifrån ledtrådar i bilden i kombination med våra erfarenheter & kunskaper)

Vi tittar/lyssnar/läser på nyheter, framförallt lilla aktuellt men ibland 8 sidor eller Nyheter på lätt svenska. 

Vi arbetar djupare med någon/några nyheter. Vi tränar att ta ut fakta från nyheter utifrån frågeorden vem/vilka, var, när, hur, vad (ev varför).  Vi kommer alltid att ta reda på var det har hänt genom att söka i kartbok eller på googlemaps. 

Slutligen kommer du få återberätta nyheten där du först redogör för mer eller mindre fakta och därefter någon reflektion om vad du tycker eller tänker. Slutligen kommer du få träna på att förutse konsekvens/-er av händelsen.

Som stöd kommer du att få samtalskartor med förslag samt olika startmeningar som ingång i samtal. Vi kommer använda oss av konsekvenskartor, dvs utgå från en händelse och se vad tänkbara konsekvenser blir. 

Så här visar du vad du kan:

1. När du pratar om aktuella händelser:

om du kan återge vad som har hänt dvs fakta

om du kan uttrycka någon personlig åsikt

och om du kan ge exempel på någon tänkbar konsekvens av händelsen 

2. När du visar på en karta var händelsen ägde rum

om du kan visa vilken stad/by/plats samt om du kan visa i vilket land det ligger 

3. När du använder ord/begrepp under lektionerna 

om du kan använda namnen på städerna/platserna/länderna

om du kan använda  dig av de ord/begrepp som är specifikt för den händelse vi pratar om (ex namn på person, plats, byggnad, lag, parti, företag m.m.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-6
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Jordgloben. Namn på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven samtala om livsfrågor med betydelse för eleven genom att bidra till att ställa frågor, framföra åsikter och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.
  SO  E 6
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: