Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyck till! - Argumenterande texter åk 5

Skapad 2021-03-07 10:09 i Lillholmsskolan Stockholm Grundskolor
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Vi arbetar med argumenterande texter. Du kommer bland annat att lära dig strukturen för en argumenterande text, slagkraftiga argument samt motargument. Du kommer att avsluta arbetsområdet genom att skriva en egen insändare.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Vi utgår från läromedlet ZickZack där processen är indelad i fyra olika steg (se nedan). Eleverna arbetar i boken och vi har mycket diskussioner kring innehållet. Vi arbetar även med annat material utöver läromedlet. 

 • förstå syftet med att argumenterande texter är avsedda för att påverka och övertyga läsaren.
 • lära sig vad en insändare är och hur den är uppbyggd (steg 1)
 • lära sig och använda de språkliga drag som förekommer i argumenterande texter (steg 2)
 • kunna visa att de har kunskaper om argumenterande texters uppbyggnad och språkliga drag (steg 3)
 • självständigt ska skriva en egen insändare (steg 4)

 

 

Ikt och medier

www.bingel.se

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text årskurs 5

Du behöver öva på
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Innehåll
Åsikt, argument och motargument.
Innehållet i texten är begripligt och en åsikt presenteras.
Innehållet är relativt tydligt och en åsikt med några argument presenteras.
Innehållet är tydligt och en åsikt med ett flertal underbyggda argument presenteras.
Innehållet är tydligt och en tydlig åsikt med flera väl underbyggda argument presenteras. Texten innehåller även motargument.
Struktur
Anpassa till syftet, innehållet och målgruppen.
Följer inte strukturen för en argumenterande text.
Följer till viss del strukturen för en argumenterande text.
Följer strukturen för en argumenterande text på ett ändamålsenligt sätt.
Följer tydligt strukturen för en argumenterande text och anpassar den effektivt till syftet, innehållet och målgruppen.
Inledning
Bakgrund.
Skriver en inledning med en personlig åsikt, ”jag tycker att …”
Skriver en inledning som antyder vilken ståndpunkt som kommer att föras fram.
Skriver en inledning som ger en bakgrund och tydligt presenterar ståndpunkten.
Skriver en inledning som ger en bakgrund, presenterar åsikten samt sammanfattar de kommande argumenten.
Argument
I logisk ordning, underbyggda och utvecklade argument.
Har få eller inga argument för sin åsikt.
Ger argument men saknar logisk organisation av dem.
Ger argument i logisk ordning, inkluderar detaljer för att underbygga argumenten.
Ger argument i logisk följd, belägger argumenten med bevis, varje stycke inleds med ett argument som utvecklas
Avslutning
Sammanfattning.
Presenterar ingen avslutning eller sammanfattning.
Avslutar med en personlig åsikt.
Summerar med ett stycke som återger det väsentliga i argumentationen.
Skriver en avslutning som upprepar de viktigaste punkterna. Sammanfattar i en slutsats.
Textbildning
Sambandsord.
Skriver korta meningar utifrån sitt eget perspektiv.
Använder enkla sambandsord för att binda ihop meningar och utveckla argumenten, t.ex. och, sen, men, eftersom, för att …
Utvecklar textbindningen genom att använda sambandsord som tar in ett annat perspektiv, t.ex. även om, å andra sidan …
Använder mera komplexa sambandsord som t.ex. vidare, ytterligare, faktiskt, till exempel …
Tempus
I presens.
Blandar olika tempus.
Använder presens relativt konsekvent.
Använder presens konsekvent.
Väljer och använder tempus anpassat till innehållet.
Språk
Ordvalet är enkelt och talspråkligt. Meningsbyggnaden fungerar vid ett eller några tillfällen.
Ordvalet uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden är i huvudsak fungerande.
Ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och något varierad.
Ordvalet är varierat och passar uppgiften. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad.
Språkliga knep
Språkliga knep.
Försöker inte underbygga sina argument med ”språkliga knep”.
Använder något språkligt knep för att underbygga sina argument.
Förstår att språkliga knep kan användas för att påverka och använder några sådana.
Förstår att språkliga knep kan användas för att påverka och använder för ämnet och målgruppen väl valda sådana.
Skrivregler
Använder inte stor/liten bokstav och punkt på ett fungerande sätt. Har många stavfel.
Använder stor/liten bokstav och punkt på ett i huvudsak fungerande sätt. Stavfel finns och kan återspegla ljuduppfattningen.
Använder stor/liten bokstav och skiljetecken på ett relativt väl fungerande sätt. Vissa stavfel finns men de stör inte förståelsen.
Använder stor/liten bokstav och skiljetecken på ett väl fungerande sätt. Få stavfel finns.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: