Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen med fokus på kristna grupper.

Skapad 2021-03-07 10:56 i Kvibilleskolan Halmstad
En Lpp som behandlar området Kristendomen i religionsundervisningen i skolår 5.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Ett arbetsområde där du kommer att få lära dig grunderna inom kristendomen. Vem var Jesus? Vilka olika kristna grupper finns det inom kristendomen? Vad skiljer dem åt? Samt vilka liknelser har de? Vad betyder det egentligen att vara kristen?

Innehåll

Syfte:

Utveckla elevernas kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.
Ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.


Du ska kunna:

Redogöra för kristna högtider och varför de firas
Återge och förklara någon berättelse ur Nya testamentet
Olika föremål som finns i kyrkan och vad de symboliserar
Göra några jämförelser mellan kristendomens betydelse för människor förr och nu
Hur de tre kristna grenarna - protestantiska kyrkan, katolska kyrkan och ortodoxa kyrkan skiljer sig åt

Arbetssätt:

Vi jobbar utifrån boken Upptäck religion
Vi ser på film
Vi diskuterar och resonerar
Läser tillsammans och i mindre grupper
Genomgångar

Bedömning:

Diskussioner
Deltagande på lektioner
Skriftligt test
Samtal i smågrupper

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: