Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

REVOLUTIONERNAS TID

Skapad 2021-03-07 11:11 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Revolutionernas tid brukar vi kalla tiden som lade grunden till den tekniska utveckling som började i England under 1700- talet och som, på gott och ont, fortsätter in idag och i framtiden. Under denna tid lades väcktes också idéerna till de demokratiska värderingar som råder idag och som vi tycker är självklara, genom amerikanska frihetskriget och franska revolutionen. Vi diskuterar, jämför, tycker och argumenterar kring de olika orsakerna och konsekvenserna såsom politiska ideologiers framväxt, vår yttrandefrihet, hur vårt arbetsliv ser ut idag samt hur maktförhållanden har förskjutits.
Grundskola 8 Historia Samhällskunskap
Revolutionernas tid, brukar vi kalla tiden som lade grunden till den tekniska utveckling som började i England under 1700- talet och som, på gott och ont, fortsätter in idag och i framtiden. Under denna tid lades väcktes också idéerna till de demokratiska värderingar som råder idag och som vi tycker är självklara, genom amerikanska frihetskriget och franska revolutionen. Vi diskuterar, jämför, tycker och argumenterar kring de olika orsakerna och konsekvenserna såsom politiska ideologiers framväxt, vår yttrandefrihet, hur vårt arbetsliv ser ut idag samt hur maktförhållanden har förskjutits Vi kommer självklart att beröra även nutida rörelser/ revolutioner i samband med arbetsområdet: som metoo, Black lives matters, och den arabiska våren t ex

Innehåll

Revolutionernas tid brukar vi kalla tiden som lade grunden till den tekniska utveckling som började i England under 1700- talet och som, på gott och ont, fortsätter in idag och i framtiden. Under denna tid lades väcktes också idéerna till de demokratiska värderingar som råder idag och som vi tycker är självklara,  genom amerikanska frihetskriget och franska revolutionen. Vi diskuterar, jämför, tycker och argumenterar kring de olika orsakerna och konsekvenserna såsom politiska ideologiers framväxt, vår yttrandefrihet, hur vårt arbetsliv ser ut idag samt hur maktförhållanden har förskjutits.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: