Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2021-03-07 11:46 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola 4 Historia
I detta arbetsområde får du vara med om en tidsresa till det medeltida samhället. Här kommer du att råka ut för både sjukdomar, bråk, tyska handelsmän och blodbad. Följ med till medeltiden!

Innehåll

Undervisningens mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

 • Berätta om Kalmarunionen och Hansan under medeltiden.
 • Berätta om orsaker och konsekvenser av Stockholmsblodbad.
 • Ge exempel på spår av medeltiden som finns kvar idag.

 

Undervisning

För att du ska lära dig så mycket som möjligt om detta kommer vi att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskutera och samtala
 • se filmer
 • arbeta med olika uppgifter kopplade till arbetsområdet
 • läsa texter
 • arbeta enskilt, tillsammans med andra och i helklass

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: