Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling

Skapad 2021-03-07 14:11 i Slättängsskolan Kristianstad
Livets utveckling och anpasssningar
Grundskola 6 Biologi
Från de första mikroskopiska livsformerna till de människor, djur och växter som lever idag. Hur utvecklades livet på Jorden?

Innehåll

Tidsperiod

Vecka 10 -13

Innehåll

I det här området kommer vi att gå tillbaka i tiden till ca 3,5 miljarder år sedan. Vi kommer sedan att gå steg för steg framåt i tiden och se hur livet på jorden har utvecklats. Vi kommer även att bekanta oss med Charles Darwin och Carl von Linné. 

Arbetssätt

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och titta på filmer och ha diskussioner.

Du kommer att få svara på frågor enskilt eller tillsammans i helklass. Du kommer även få muntliga frågor.

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper på lektionerna, både ditt  muntliga engagemang och ditt skriftliga.

Du kommer att få svara på frågor som lämnas in och bedöms.

Vi kommer avsluta arbetsområdet med ett skriftligt test.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Livets utveckling

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Bi  4-6   Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6   Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Bi  4-6   Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Bi  4-6   Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6   Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
E
C
A
Kunskaper
Du känner till fakta om livets utveckling, olika djurgrupper, vilka djur som tillhör dessa, likheter och skillnader m.m. Du använder begrepp som hör till området.
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med god användning av biologins begrepp.
Evolution
fossiler, fosterutvecklingen hos djur, anatomi, beteende och likheter i DNA.
Du känner till och kan förklara på ett enkelt sätt ett eller ett par bevis för evolutionen.
Du känner till och kan förklara på ett utvecklat sätt ett par eller flera bevis för evolutionen.
Du känner till och kan förklara på ett väl utvecklat sätt de flesta bevis för evolutionen.
Livets utveckling
Du berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. ex. Du vet att djur anpassar sig efter t.ex. maten som finns där den lever.
Du berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer. ex. Du vet att djuret anpassar sig efter t.ex. maten som finns där den lever och hur det påverkar djurets avkomma.
Du berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer. ex. Du vet att djuret anpassar sig efter t.ex. maten som finns där den lever, hur avkomman blir och hur det påverkar framtida avkomma.
Naturvetenskapliga upptäckter
Du kan berätta om fossilfynd, Lucy, skelettfynd, kol-14, Charles Darwin, Carl von Linné m.m.
Du kan berätta om någon naturvetenskaplig upptäckt eller vetenskapsman och dess betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter eller vetenskapsmän och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och vetenskapsmän och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: