Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kropp och hälsa Tellus

Skapad 2021-03-07 15:51 i Vallastadens särskola Linköping
Natur och Samhälle. Experiment -Tillverkning av Lavalampa.
Grundskola 1 – 6
Vi kommer nu att börja arbeta med tema kropp och hälsa på fritidshemmet Tellus.

Innehåll

Syfte 

Vi kommer under detta tema att arbeta med att utveckla vår förmåga att

 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Hur?

 • Vi kommer att läsa och sjunga om kropp och hälsa.
 • Vi kommer att se filmer och reflektera kring ämnet kropp och hälsa.
 • Vi kommer att göra experiment och pyssel som handlar om kropp och hälsa.
 • Vi kommer att tillaga hälsosamma mellanmål och reflektera över hur kost och motion påverkar oss.
 • Vi kommer att genomföra uteaktiviteter där vi fokuserar på sambandet hälsa och rörelse.

Samverkan med skolan

Skolan arbetar under vårterminen med kropp och hälsa utifrån läroplansmålen. Vi kompletterar skolans planering genom att vi fortsätta prata om detta under fritidstid.

Elevernas delaktighet

Alla aktiviteter vi ska genomföra under arbetsområdet kommer att anpassas så att alla elever kan vara delaktiga och bidra utifrån sin förmåga.

Elevernas utvärdering

När: I slutet av terminen

Hur: Arbetet kommer att dokumenteras i lärloggar samt med film och foto. Vi tittar på detta och reflekterar tillsammans över vad vi har lärt oss.

Personalens Utvärdering

När: Utvärderingen kommer att ske efter elevernas utvärdering i slutet av terminen

Hur: Vi fyller i vårt dokument för analys

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: