Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans

Skapad 2021-03-07 16:26 i Ramsta skola Uppsala
Arbetsområde: tyngdkraft, friktion och jämnvikt
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Hur kommer det sig att allt man tappar faller neråt? Vi kommer att jobba med tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans. Bland annat ska du få undersöka hur stadigt olika föremål står, hur snabbt olika föremål faller till marken och hur de glider på olika underlag.

Innehåll

Syftet med undervisningen: 

Eleverna ska utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet/intresse för att undersöka omvärlden. 

Mål

Du ska...

 • känna till vad tyngdkraft, friktion, jämvikt och balans och tyngdpunkt är.
 • kunna undersöka hur snabbt olika föremål faller till marken och förstår varför (tyngdkraft= gravitation).
 • kunna undersöka hur olika föremål glider på olika underlag och förstå varför.
 • kunna undersöka hur stadigt olika föremål står och förstå varför (jämvikt+balans). 
 • kunna dokumentera dina undersökningar och jämföra med andras.

Arbetssätt

Vi ska...

 • undersöka olika begrepp genom laborativa övningar och dokumentera det vi gör
 • titta på film
 • läsa faktatexter
 • samtala och diskutera

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • beskriva vad begreppen tyngdkraft, tyngdpunkt, friktion, jämvikt och balans innebär
 • utföra enkla undersökningar kring detta arbetsområde
 • dokumentera dina undersökningar och jämföra dem med andras

Jag kommer att göra bedömningen utifrån ...

 • dina undersökningar
 • dina dokumentationer
 • ditt medverkande i diskussioner i klassrummet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: