Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planera och skriva faktatext

Skapad 2021-03-07 18:59 i Hågadalsskolan Uppsala
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
Du kommer att få planera och skriva olika faktatexter.

Innehåll

Under det här arbetsområdet ska du visa att du kan: (kunskapskrav och förmågor)

   • planera en egen faktatext.
   • skriva en egen faktatext med hjälp av dina stödord. 
   • rita bild till din faktatext.

Det kommer du att få visa genom att: (bedömning)

   • din planering av texten.
   • din egna faktatext.

Du kommer att få lära dig: (centralt innehåll)

   • använda stödord för att planera en text.
   • skriva en faktatext med hjälp av stödord.
   • dela in din text i meningar med hjälp av stor bokstav och skiljetecken.
   • rita en bild som kompletterar din text.

Hur ska vi lära oss detta? (undervisning)

   • läsa faktatexter och titta på typiska drag för textsorten.
   • göra en gemensam planering med stödord. 
   • gemensamt skriva en faktatext.
   • skriva egna faktatexter.     

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: