Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa

Skapad 2021-03-07 18:45 i Centralskolan Tierp
Arbetsområdet tar upp Europas länder och dess namngeografi, natur- och kulturlandskap, klimat och befolkning. Vi kommer även ägna lite tid åt att förbättra våra kartkunskaper.
Grundskola 6 Geografi
Nu ska vi ge oss ut på en resa genom Europa. Varför väljer folk att bo just där de bor? Du ska även få bekanta dig med flera länder och jämföra dem med varandra. Du ska få lära dig Europas namngeografi, natur- och kulturgeografi, klimat och befolkning.

Innehåll

Syfte - Varför?

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.  Genom undervisningen ska eleverna utveckla kunskaper om hur människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för naturen och människors levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn, läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig i människors levnadsvillkor.

Centralt innehåll - Vad?

När du arbetar med området Europa ska du:

 • Använda geografiska begrepp.
 • Använda kartor och andra geografiska källor.
 • Beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
 • Jämföra länder.
 • Lära dig namngeografi.

Arbetssätt - Hur?

Vi ska lära oss detta genom att:

 • se film (bl.a. Geografens testamente Europa, Faktafilmer om Europa). 
 • diskutera tillsammans
 • lära oss mer om kartan och hur den kan användas
 • läsa faktatexter gemensamt och enskilt
 • besvara frågor till faktatexterna
 • Lära oss Europas namngeografi ( tex. länder, städer, hav/sjöar/floder och berg).
 • Jämföra länder (se skillnader och likheter) 
 • arbeta med styrda uppgifter och ett eget arbete om ett land i Europa. 

Vad kommer bedömas?

Din aktivitet under klassrumsdiskussionerna.

Din visade kunskap under lektionerna och med arbetsuppgifterna

Ditt eget skriftliga arbete om ett land i Europa.

Ditt resultat på namngeografin. 

 

Uppgifter

 • Eget arbete - Ett europeiskt land

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: