Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2021-03-07 18:45 i Viktoriaskolan Grundskolor
Vi lär oss om partiklar, kretslopp, vatten, luft, fotosyntes. Vi lär oss om vattnets egenskaper och kretslopp. Vi lär oss om luftens egenskaper och sammansättning.
Grundskola 4 – 6 Kemi
Veta luftens egenskaper och hur de kan observeras Känna till vad luften består av Kunna ge exempel på olika luftföroreningar

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • med hjälp av kunskaper i kemi beskriva olika kretslopp i naturen
 • använda begrepp i kemi för att förklara olika samband i naturen
 • analysera, beskriva, dokumentera, diskutera
 • genomföra undersökningar

 

 • Mål

  • Veta luftens egenskaper och hur de kan observeras
  • Känna till vad luften består av
  • Kunna ge exempel på olika luftföroreningar

Arbetssätt

Vi använder kemiboken i Gleerups. 
Vi gör egna anteckningar, bilder och beskrivningar av atomer, grundämnen, kretslopp med mera.
Vi gör enkla experiment med luft.
Vi tittar på filmer.

Vi svarar på frågor/quiz. 

Bedömning

Dina förmågor bedöms efter hur du:

 • Deltar i diskussioner i klassrummet
 • Tar till dig nya begrepp och använder dem
 • Visar dina kunskaper i ett litet skriftligt test
 • Svarar på frågor i Gleerups, på prov och quiz.
 

 

Tankekarta

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: