Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kök

Skapad 2021-03-07 19:57 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Eleverna ska sy ett pennfack eller en necessär. Vi använder oss av samma mönster fast i olika storlekar. Alla ska prova tekniken textiltryck och trycka en symbol eller liknande med textilfärg på sitt slöjdarbete. Till sist skriver eleverna en utvärdering.
Grundskola 5 Slöjd
I detta arbetsområdet ska du formge och framställa ett slöjdföremål som hör hemma i köket. Föremålet ska förmedla matglädje - vad är matglädje för dig?

Innehåll

Kursplan i ämnet

Se nedan.

Arbetssätt och undervisning

Lärarledd genomgång av uppgiften där vi samtalar om uttryck och hur man kan uttrycka matglädje.

 • Du ska göra en skiss av ditt slöjdföremål och visa hur du tänker uttrycka matglädje
 • Du ska sy ditt slöjdföremål och använda dig av slöjdlexikon.nu för instruktioner
 • Du ska ta en bild på ditt arbete och skriva en utvärdering

”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa.”( s 9, Lgr 11)

Visa vad du lärt dig

I slöjden tittar vi på hela arbetsprocessen från idéutveckling och överväganden till framställning och värdering. Läraren bedömer processen, produkten och all dokumentation du samlat på dig under arbetets gång.

Du visar du vad har lärt dig:

- genom att vara uppmärksam under genomgångar och använda det du lärt dig i tidigare arbetsområden.

- i dina skisser, annan dokumentation och i din utvärdering.

Tidsram

Antal veckor arbetsområdet kommer att pågå beror på hur detaljrikt och noggrant arbete du gör.

Bedömning

Se kunskapskrav nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  C 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  C 6
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: