Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analysera skönlitteratur

Skapad 2021-03-07 20:54 i Filbornaskolan - Särskolan Helsingborg Gymnasieskolor
Gymnasieskola Modersmål
Vad är tema, motiv och vändpunkt? Under detta moment ska du analysera noveller och filmer!

Innehåll

Vi kommer att fördjupa grunderna i hur man analyserar litteratur genom att börja med en kortare novellanalys för att sedan analysera även längre texter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Texter på modersmålet valda med hänsyn till elevernas intressen och studieväg.
  Moe  -
 • Modern litteratur, bilder, konst och musik som tar upp vardagsliv, relationer och livsfrågor.
  Moe  -
 • Språkets spridning och förekomst samt hur språket används.
  Moe  -
 • Skönlitterära verk och författarskap. Skönlitterära texter som speglar samhället och kulturen i språkområdet, i vår tid och förr i tiden.
  Moe  -
 • Sakprosatexter som knyter an till elevens intressen och studieväg. Texter i olika medier som tar upp aktuella samhällsfrågor och kulturella frågor.
  Moe  -
 • Jämförelser mellan modersmålet och det svenska språket vad gäller ord och begrepp, meningsbyggnad och olika texters struktur och uppbyggnad.
  Moe  -
 • Tolkning och översättning i vardagliga sammanhang till och från modersmålet.
  Moe  -
 • Texter i form av berättelser och dikter inom modern litteratur på modersmålet och texter från svensk litteratur för olika typer av jämförelser.
  Moe  -
 • Aktuella samhällsfrågor. Jämförande studier mellan länder där modersmålet talas och Sverige.
  Moe  -

Matriser

Moe
Novellanalys Sv 1

F
E
C
A
Analys
Du har inte riktigt nått kravet för godkänt
Du kan översiktligt återge innehållet i novellen du analyserar. Du ger ett rimligt förslag på novellens tema. Utifrån analysfrågorna reflekterar du översiktligt över novellens innehåll och form.
Du kan översiktligt återge innehållet i novellen du analyserar. Du ger ett välgrundat förslag på novellens tema. Utifrån analysfrågorna reflekterar du utförligt över novellens innehåll och form. I din analys använder du litterära begrepp.
Du kan översiktligt återge innehållet i novellen du analyserar. Ditt förslag på tema visar att du på djupet har förstått novellens inre handling. Utifrån analysfrågorna reflekterar du utförligt över novellens innehåll och form. Du visar att du behärskar de litterära begreppen och kan använda dem i en novellanalys.
Förmåga att referera, citera och koppla till annan litteratur
Du har inte riktigt nått kravet för godkänt
Du stärker dina tankegångar med citat eller referat från novellen. Du gör någon koppling mellan novellens tema och något du läst, sett eller upplevt.
Du formulerar välgrundade tankar med utgångspunkt i novellen, och du stärker dina tankegångar med citat eller referat från novellen. Du gör en utförlig koppling mellan novellens tema och något du läst, sett eller upplevt.
Du formulerar välgrundade och nyanserade tankar med utgångspunkt i novellen, och du stärker dina tankegångar med citat eller referat från novellen. Du gör en utförlig koppling mellan novellens tema och något du läst, sett eller upplevt. Du relaterar på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
Disposition
Du har inte riktigt nått kravet för godkänt
Din novellanalys är sammanhängande och begriplig.
Novellanalysen är sammanhängande och begriplig. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar, dvs texten har rubrik, inledning, analysdel och avslutning samt är styckeindelad.
Novellanalysen är sammanhängande och begriplig. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar, dvs texten har rubrik, inledning, analysdel och avslutning samt är styckeindelad.
Språk
Du har inte riktigt nått kravet för godkänt
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, d.v.s. du följer i huvudsak regler för stavning, interpunktion och meningsbyggnad.
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, d.v.s. du följer i huvudsak regler för stavning, interpunktion och meningsbyggnad. Språket är varierat och delvis välformulerat.
Du kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, d.v.s. du följer i huvudsak regler för stavning, interpunktion och meningsbyggnad. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: