Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 2

Skapad 2021-03-08 07:14 i Kronaskolan F-3 Ale
Grundskola 2 Musik
Musik ska byggas utav glädje - vem var det som sjöng så? Vi ska sjunga med glädje, både unisont och i olika sorters kanonsånger. Du ska få använda olika sorters rytminstrument för att känna takt.

Innehåll

Arbetsområde

Vi ska sjunga, lyssna på musik, spela instrument och skapa egen musik

 

Konkreta mål

Du ska efter avslutat arbetsområde utvecklat din förmåga att:

 • spela och sjunga: unison sång, kanon, växelsång samt ensemblespel.
 • skapa musik 
 • röra dig till olika rytmer och toner.
 • spela på olika instrument såsom gitarr, trummor
 • prata om olika sorters musik och vilken betydelse musik har i människans liv

 

Undervisning

För att få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

 • sjunga sånger både i stor och liten grupp, unison och i kanon
 • lära dig några vanliga svenska och nordiska barnvisor.
 • prova och lyssna  på olika instrument.
 • lyssna på olika slags musik, vad hör och upplever du, tankar känslor
 • rytmik och rörelser till musik.
 • måla bilder som musiken skapar.
 • skapa egen musik
 • arbeta tematiskt och ämnesövergripande.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i sång i grupp.
 • kunna några kända barnvisor.
 • våga röra dig till musik.
 • våga prova några enklare instrument.
 • skapa själv/i grupp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: