Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande för hållbar utveckling

Skapad 2021-03-08 08:19 i Förskolan Kringlan Umeå
Förskola
Hur vi jobbar för att nå vårt mål i arbetet med hållbar utveckling

Innehåll

 Mål: 

Vi vill att barnen utvecklar ett växande ansvar och intresse för hållbara relationer

 • Vad vill vi att barnen ska ha utvecklat?
  *På lång sikt, vill vi att barnen ska vis förståelse för hur vi kan påverka vår omgivning med små handlingar
  *På kort sikt, hur man skapar hållbara relationer till varandra, vikten av återvinning och återbruk
 • Progression - Att barnen har goda relationer till varandra och sin omgivning samt att de själva vet hur man källsorterar.

 

Undervisningsaktivitet:

 • Planeringen riktar sig till hela förskolan
 • Vi introducerar skräpmonstren
 • Källsorterar på avdelningen samt vid matsituationer
 • Barnen deltar vid källsortering
 • Återbruk vid skapande
 • Vi pratar om vikten av goda relationer till varandra och hur man är en bra kompis

 

Dokumentation (stöd för minnet)

 • Hur ska personalen dokumentera?
  *Lärloggar genom film och foto, papper/penna, observationsprotokoll.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: