Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friluftsliv, säkerhet, allemansrätten & orientering VT:21

Skapad 2021-03-08 08:16 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa NO (år 1-3)
Allemansrätten "inte störa - inte förstöra" Säkerhet vid vatten vintertid. Orientering Friluftsliv

Innehåll

Under temat kommer vi arbeta både inomhus och utomhus (skogen, skolgården samt närområdet). - teori varvas med praktiska övningar.

 

Block 1 - åk:4-6:

 • Klädsel vid utomhusvistelse (Lager på lager principen).
 • Säkerhet vid vatten vintertid

 

Block 2 - start vecka 11:

Åk 4:

 • Allemansrätten och sätta upp ett vindskydd med olika tekniker
 • Orientering med teori kring kartan och vi bygger en karta i 3D

 

Åk 5:

 • Allemansrätten och sätta upp ett vindskydd med olika tekniker
 • Använda stormkök på ett säkert sätt och tillaga popcorn på det samt värma äpplejuice med kanel
 • Orientering med teori kring kartan

 

Åk 6:

 • Använda stormkök på ett säkert sätt och tillaga popcorn, samt värma äpplejuice med kanel
 • Planera inför dag i naturen - vilka regler gäller (allemansrätten), hur packas en väska för en dag utomhus och vilka kläder är bra att ha på sig/ha med sig? säkerhet vid utomhusaktiviteter. (praktisk utflykt till Kullaberg senare)
 • Orientering med teori kring kartan

 

Block 3 (senare under terminen):

 • Allemansrätten repetition.
 • I samband med NO åk:5 - Domsten
 • Åk:6 - Kullaberg

 

Säkerhet vid vatten vintertid

 • Teori och diskussioner i helklass
 • Praktik utifrån det vi lärt oss i smågrupper.

Orientering

 • Använda kartan, ex. passa. Orientera i närmiljön (praktik)
 • Förstå kartans uppbyggnad - karttecken, färger, skala, väderstreck (teori)

Friluftsliv 

 • Allemansrätten
 • Stormkök
 • Vindskydd
 • Klädval vid rörelse och utomhusvistelse
 • Teoretiska uppgifter kommer att ligga i anslutning till planeringen.

Mål

 • att förstå allemansrätten - inte störa, inte förstöra
 • att klä dig rätt vid utevistelse oavsett årstid
 • att kunna hantera ett stormkök på ett säkert sätt
 • orientera med hjälp av kartor (digitala) i närområdet
 • att ha kunskap kring hur du ska agera om du ramlat i en isvak / hjälpa någon som ramlat i.

 

Arbetssätt

 • Teori blandat med praktik.
 • Stenciler
 • Enskilt, par, smågrupper, helklass beroende på moment
 • Stationssystem
 • Diskussioner

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

NO Idh
Friluftsliv, säkerhet, allemansrätten & orientering VT:21

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kartkunskap & orientering
Du kan till viss del kartans färger, karttecken, passa kartan och förklara dina vägval på ett enkelt sätt. Du kan orientera med viss säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du har relativt goda kunskaper om kartans färger, karttecken, passa kartan och kan förklara dina vägval på ett relativt utvecklat sätt. Du kan orientera med relativt god säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du har goda kunskaper om kartans färger, karttecken, passa kartan och och kan förklara dina vägval på ett utvecklat sätt. Du kan med orientera med god säkerhet i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Friluftsliv och säkerhet
Genomför olika aktiviteter i natur- och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden.
Genomför olika aktiviteter i natur- och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden.
Genomför olika aktiviteter i natur- och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden.
Allemansrätten
Har viss kunskap om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Har relativt god kunskap om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Har god kunskap om rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: