Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

das ABC & das Jahr

Skapad 2021-03-08 09:04 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Vi kommer att jobba med alfabetet, årstiderna och månaderna. Du lär dig berätta när din födelsedag är och fråga när någon annan har födelsedag. Vi lär oss några verb och hur man böjer vanliga verb i presens tyskan.

Innehåll

9&10. Pedagogisk planering Tyska år 6 (Vecka 10-12 ) 

 

Område: Das ABC und das Jahr 

Vi kommer att jobba med alfabetet, årstiderna och månaderna. Du lär dig berätta när din födelsedag är och fråga när någon annan har födelsedag. Vi lär oss några verb och hur man böjer vanliga verb  i presens tyskan. 

 

Syfte 

 

I ämnet tyska ska ge eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

 

·         förstå och tolka innehållet i talad tyska och i olika slags texter, 

·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

·         använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

·         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

·         reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 

 

Medans vi arbetar kommer du att: 

 • öva din förmåga att förstå skriven och talad tyska 

 • öva din förmåga att kommunicera i tal och skrift 

 • lära dig alfabetet och kunna berätta vilka bokstäver som är helt annorlunda från svenskan 

 • lära dig årstider och månader 

 • lära dig berätta när din födelsedag är och kunna fråga när någon annan fyller år. 

 • lära dig att “i” framför månader och “på” framför årstider båda heter “im 

 • lära dig 10 verb  

 • lära dig hur verb böjs i presens. 

 

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du: 

 • formulerar dig i de muntliga och skriftliga uppgifterna 

 • visar din förståelse  

 

Du kommer att redovisa: 

 • alfabetet (muntligt) 

 • månaderna och årstiderna (muntligt och skriftligt) 

 • en dialog om födelsedagar, alfabetet, vanliga verb, månader och årstider (muntligt och skriftligt)  

Du kommer att få visa att du kan: 

 • hur vanliga verb böjs i presens 

 

Du kommer att ha i läxa: 

 • Texterna vi jobbar med, du ska lyssna och läsa med, läsa högt och göra övningsuppgifterna som hör till varje text. Jag rekommenderar att du gör alla delar 3 gånger i var. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preliminär planering 

 

 

Woche 

Montag 

Dienstag 

10 

. 

Vi går igenom alfabetet och gör sid 52-55 i boken. LÄXA: Läsläxa - dikten på sid 52 

11 

Vi börjar med kapitel 10 “das Jahr” och börjar med das Jahresuhr 

Vi gör sid 56-57 och övar hur vi böjer vanliga verb i presens 

Vi lär oss att berätta när vi fyller år och fråga när någon annan fyller år. Vi gör sid 58-59 i boken, övar att böja verb i presens och sjunger Jahresuhr. 

LÄXA: Månaderna 

12 

Vi gör sid 60-61 i boken, övar vidare på våra vanliga verb och ser ett Hallo aus Berlin. 

Vi skriver våra superdialoger och övar på att framföra. 

 

 

 

Utvecklingsmatris 

 

 

 

 

 

Lektionsarbete 

Du tar del på så sätt att du påbörjar  dina uppgifter. Du är försiktig med att berätta vad du tror och tänker. 

Du gör dina uppgifter och berättar  ibland vad du tror och tänker. 

Du gör dina uppgifter och är aktivt med och berättar vad du tror och tänker. 

Uppgifterna du redovisar 

Du har gjort många av uppgifterna och man förstår dina svar. 

Du har svarat på alla frågorna, dina svar är tydliga och till stor del korrekta 

Du har svarat på alla frågorna och dina svar är förklarande, beskrivande och välformulerade. 

Interaktion 

Du kan svara på direkta frågor och kan beskriva vad och varför på ett enkelt och tydligt sätt. 

Du kan förklara kring frågorna och vad du tror och tänker 

Du utvecklar frågorna och kommentarer, uttrycker tankar och åsikter, du hjälper till i att skapa ett samtal. 

Texten 

Dina texter följer delvis strukturen. Du beskriver och förklarar dina teman delvis.  

Dina texter följer strukturen. Du beskriver och förklarar dina teman. 

Dina texter är genomtänkt du har valt ditt innehåll med tanke och beskriver och förklarar hur du menar. 

Innehåll 

Dina redovisningar innehåller nästan alla de efterfrågade delarna. Delarna som presenteras är tydliga och förståeliga. 

 

Dina redovisningar innehåller alla de efterfrågade delarna. Flera av delarna är genomtänkta och det visar sig genom att det som sägs förklaras och beskrivs.  

 

Dina redovisningar innehåller alla de efterfrågade delarna. De är alla genomtänkta och det visar sig genom att det som sägs förklaras och beskrivs. 

 

Språk 

Språket är tydligt och någorlunda korrekt. 

Det är kontroll i språket och det är till stor del korrekt. 

Det finns variation och tanke i ordval och uttryck, de är kopplade till innehållet. Språket är till stor del korrekt. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: