Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu år 1

Skapad 2021-03-08 09:05 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Följ med på en spännande resa bakåt i tiden! Tillsammans ska vi ta reda på mer om hur det var att vara barn i Sverige för ungefär hundra år sedan och jämföra det med hur barn har det idag. Vad hade man till exempel för viktiga saker i ett hem för hundra år sedan och vad är viktiga saker i ett hem idag? Är det någon skillnad på hur man lekte förr och nu? Vilka likheter och skillnader är det mellan skolan för hundra år sedan och skolan idag?

Innehåll

Viktiga ord och begrepp som vi kommer att arbeta med:

nutid, dåtid, framtid

 

Målet med arbetet är att du ska:

 • Kunna jämföra, se likheter och skillnader mellan hur barn hade det förr i tiden och hur ni barn har det idag. Exempelvis då det gäller hemmet, skolan, fritiden och tekniska föremål.
 • Kunna skriva faktaord enkla faktameningar om de områden som vi läser och pratar om, exempelvis med stöd av bilder.
 • Kunna berätta om hur några vanliga tekniska saker har förändrats jämfört med hur de såg ut och användes förr i tiden.
 • Få en förståelse för vad en tidslinje är och kunna använda ord som beskriver tid.

Så här visar du vad du har lärt dig i temat:

 • Genom att skriva enkla faktameningar visar du din förmåga att ta del av information och sedan formulera det du lärt dig i enkel skrift.
 • Genom att rita bilder till det du skrivit förtydligar du dina texter.
 • Genom att kunna berätta och delta aktivt i samtal om hur livet var för 100 års sedan och hur det är idag.
 • Kunna berätta om några skillnader mellan förr och nu.                                                                                            

·       

 

ViSå här kommer vi att arbeta:
Vi kommer att utgå från det du redan vet.

·        Vi kommer att titta på filmer som visar hur det såg ut i olika miljöer förr i tiden.

·        Läsa berättelser om livet för 100 år sedan.

Improvisationsteater.

Leka lekar som var vanliga för 100 år sedan  

 

·     

·      

·        Vi kommer att titta på faktafilmer om livet förr, men även spelfilmer såsom "Madicken" och "Barnen i Bullerbyn".

·        Tillsammans kommer vi att göra en enkel tidslinje från 1900 till 2021.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: